Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Doradztwo indywidualne

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 (2022)

Animatorzy subregionalni

FLOP (zachodnia część północy woj. lubelskiego) 

Powiaty: puławski, m. Lublin, lubartowski Wojciech Dec - tel.: 668 548 249; flop.lokalnie2@gmail.com

Powiaty: łukowski, rycki i radzyński Krzysztof Jakubowski - tel.: 513 979 597; flop.lokalnie2@gmail.com

 

Fundacja FLZB (zachodnie część południa woj. lubelskiego)

Powiaty: opolski, kraśnicki i janowski. Irena Gadaj - tel.: 510 733 001; irena@lbl.pl

Powiaty: świdnick, lubelski ziemski, biłgorajski i gmina Zwierzyniec Maciej Mulawa - tel.: 606 925 977; flzb@lbl.pl

Animatorzy regionalni

Lp.

Imię i nazwisko

Lokalnego Animatora

Powiat

Telefon / mail

1.

Emilia Żuber

Janowski

508 120 115
 emilia.zuber@wp.eu

 1.  

Andrzej Klucha

Biłgorajski

509 655 124
 klucha.andrzej@wp.pl

 1.  
Wioletta Wilkos

 Kraśnicki

608635477
wwilkos@interia.pl

 1.  

Agata Domżał

Karolina Suska

Opolski

509 201 562
agata.domzal@gmail.com

691 478 508
kar.suska@gmail.com

 1.  
Ewa Rębecka Lubelski Ziemski

606964537
biuro.rebecka@gmail.com

 1.  
Katarzyna Marjasiewicz Świdnicki 792 687 680
katarzyna.marjasiewicz@gmail.com
 1.  
Edyta Wolanin Gmina Zwierzyniec 660 081 308
ewolanin@zwierzyniec.info.pl

 

ANIMATORZY LOKALNI

w subregionie zachodnim woj. lubelskiego – edycja 2022 r.

 

 

Lp.

Powiat

Animator Lokalny

1.

radzyński

Zbigniew Smółko

zbynieks@op.pl, tel. 502 037 695

2.

puławski

Monika Samoń-Drzewicka

biuro@samoniowka.pl, tel. 607 507 879

3.

m. Lublin

Dorota Ozimek

dorotaozimek@op.pl, tel. 791 227 731

4.

lubartowski

Agnieszka Piecyk                

 agnieszka.piecyk@op.pl, tel. 661 406 250

5.

rycki

Dorota Wesołek

dorwesolek@wp.pl, tel. 517 82 707

6.

łukowski

Tomasz Sych

 

tomasz.sych@gmail.com,  tel. 578 574 060

 

 

 

 


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 (2021)

Animatorzy subregionalni

FLOP (zachodnia część północy woj. lubelskiego) 

Powiaty: radzyński, puławski i miasto Lublin Wojciech Dec - tel.: 668 548 249; flop.lokalnie2@gmail.com

Powiaty: łukowski, rycki i lubartowski Krzysztof Jakubowski - tel.: 513 979 597; flop.lokalnie2@gmail.com

 

Fundacja FLZB (zachodnie część południa woj. lubelskiego)

Powiaty: opolski, kraśnicki i janowski. Irena Gadaj - tel.: 510 733 001; irena@lbl.pl

Powiaty: świdnick, lubelski ziemski, biłgorajski i gmina Zwierzyniec Maciej Mulawa - tel.: 606 925 977; flzb@lbl.pl

Animatorzy regionalni

Lp.

Imię i nazwisko

Lokalnego Animatora

Powiat

Telefon / mail

1.

Emilia Żuber

Janowski

508 120 115
 emilia.zuber@wp.eu

 1.  

Andrzej Klucha

Biłgorajski

509 655 124
 klucha.andrzej@wp.pl

 1.  
Wioletta Wilkos

 Kraśnicki

608635477
wwilkos@interia.pl

 1.  
Karolina Suska Opolski 691 478 508
kar.suska@gmail.com
 1.  
Ewa Rębecka Lubelski Ziemski

606964537
biuro.rebecka@gmail.com

 1.  
Iwona Dubińska Świdnicki 572 603 592
dubinska.iwona@gmail.com 
 1.  
Edyta Wolanin Gmina Zwierzyniec 660 081 308
ewolanin@zwierzyniec.info.pl

 

 

 

Lp.

Powiat

Animator Lokalny

1.

radzyński

Zbigniew Smółko

zbynieks@op.pl

2.

puławski

Maria Bochenkiewicz

maria.bochenkiewicz@gmail.com

3.

m. Lublin

Justyna Spryszak

justyna.spryszak@gmail.com

4.

lubartowski

Anna Giszczak                

 anna_giszcz@poczta.onet.pl

5.

rycki

Dorota Wesołek

dorwesolek@wp.pl

6.

łukowski

Tomasz Sych

 

komendant@lubelska.zhp.pl

 

 

 


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 (2020)

Animatorzy subregionalni

FLOP (północ woj. lubelskiego) 

Powiaty:  lubelski (grodzki), puławski, łukowski, parczewski, bialski (grodzki i ziemski).

Krzysztof Jakubowski - tel.: 513 979 597; flop.lokalnie2@gmail.com

 

Powiaty: lubelski  (ziemski), radzyński, łęczyński, rycki, lubartowski, włodawski.

Wojciech Dec - tel.: 668 548 249; flop.lokalnie2@gmail.com

LP. POWIAT ANIMATOR LOKALNY
1. Lubelski Barbara Małek                          basiapiotr@wp.pl          609902603
Ewa Rębecka                            ewa.rebecka@poczta.onet.pl 606964537
2. Radzyński Maria Burczaniuk                          marylaburczaniuk@op.pl 785638400
3. m. Biała Podlaska Danuta Panasiuk                         danuta.71.panasiuk@o2.pl 514042532
4. Bialski Łukasz Węda                              napoleon1789@gmail.com  501266672 
5. Lubartowski Anna Giszczak                 anna_giszcz@poczta.onet.pl 609676541
6. Łęczyński Edyta Kasprzyk                            edyta.grudzien@gmail.com  663634046
7. Rycki Dorota Wesołek dorwesolek@wp.pl   517829707
8. Parczewski Klaudia Ilczuk biuro@lgdparczew.pl 512030862
9. Łukowski Sylwia Romańska Węzik          poczta@lgdrazem.pl 609412014
10. Puławski Małgorzata Kowalczyk              gosiekkowalczyk@interia.pl 695177327
Paweł Romański                         centruminicjatywa@gmail.com 534633324
11. Włodawski Ula Kazub   wolontariat@wlodawa.eu 603308480                                  
12. m. Lublin Ewelina Misztal                           emflop1@gmail.com 691312637
Justyna Spryszak justyna.spryszak@gmail.com  662093998

 

Fundacja FLZB (południe woj. lubelskiego)

 

 

Powiaty: opolski, kraśnicki janowski, hrubieszowski, tomaszowski i biłgorajski

Irena Gadaj - tel.: 510 733 001; irena@lbl.pl

 

Powiaty: chełmski (ziemski i grodzki), zamojski (ziemski i grodzki), krasnostawski i świdnicki.

Maciej Mulawa - tel.: 606 925 977; flzb@lbl.pl

 

Lp.

Imię i nazwisko

Lokalnego Animatora

Powiat

Telefon / mail

1.

Emilia Żuber

Janowski

508 120 115
 emilia.zuber@wp.eu

 1.  

Andrzej Klucha

Biłgorajski

509 655 124
 klucha.andrzej@wp.pl 

 1.  

Aneta Hołuj

Hrubieszowski

 607310 037
 aneta-holuj@wp.pl

 1.  

Ela Matyjanka

Tomaszowski

609105123
 elkam2@tlen.pl;

 1.  

Daria Burcon

Zamojski  ziemski

796498066
 daria.burcon@wp.pl

 1.  

Marcelina Pogódz-Kukiełka

Zamojski  grodzki

697683765
 marcelinap0@vp.pl

 1.  

Katarzyna Janiak Olszacka

Chełmski  grodzki

781027695
katarzyna.olszacka@onet.pl

 1.  

Renata Lalik

Chełmski  ziemski

507 695 687
renata-lalik@wp.pl   

 1.  

Elżbieta Makuch

Krasnostawski

602527065
elamakuch@op.pl

 1.  

Wioletta Wilkos

Kraśnicki

608635477
wwilkos@interia.pl

 1.  

Robert Obel

Opolski

725475546
oobelrobert@gmail.com

 1.  

Agnieszka Cieśluk

Świdnicki

665 226 207
agnieszka.anna.ciesluk@gmail.com 

 

 

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 (2018 - 2019)

Animatorzy subregionalni

Fundacja FLZB (południe woj. lubelskiego)

Powiaty: opolski, kraśnicki janowski, hrubieszowski, tomaszowski i biłgorajski

Irena Gadaj - tel.: 510 733 001; irena@lbl.pl

 

Powiaty: chełmski (ziemski i grodzki), zamojski (ziemski i grodzki), krasnostawski i świdnicki.

Maciej Mulawa - tel.: 606 925 977; flzb@lbl.pl

 

FLOP (północ woj. lubelskiego)

Powiaty:  bialski (grodzki i ziemski), lubartowski, parczewski.

Krzysztof Jakubowski - tel.: 513 979 597; flop.lokalnie2@gmail.com

 

Powiaty: lubelski  (ziemski), łukowski, radzyński, puławski.

Wojciech Dec - tel.: 668 548 249; flop.lokalnie2@gmail.com

 

Powiaty: włodawski, łęczyński, lubelski (grodzki), rycki,

Bogusław Misiak - 791 306 086; flop.lokalnie2@gmail.com

 

Animatorzy lokalni (południe woj. lubelskiego)

L.p.

Powiat

Nazwisko i Imię Animatora lokalnego

 1.  

Janowski

Emilia Żuber, 508 120 115; emilia.zuber@wp.eu

 1.  

Biłgorajski

Andrzej Klucha, 509 655 124; klucha.andrzej@wp.pl 

 1.  

Hrubieszowski

 Aneta Hołuj, 607310 037; aneta-holuj@wp.pl

a.holuj@powiathrubieszow.pl

 1.  

Tomaszowski

Ela Matyjanka, 609105123; elkam2@tlen.pl;

 1.  

Zamojski  ziemski

Daria Burcon, 796498066; daria.burcon@wp.pl

 1.  

Zamojski  grodzki

Marcelina Pogódz-Kukiełka, 697683765; marcelinap0@vp.pl

 1.  

Chełmski grodzki 

Katarzyna Janiak Olszacka, 781027695; katarzyna.olszacka@onet.pl

 1.  

Chełmski ziemski

Renata Lalik, 507 695 687; renata-lalik@wp.pl   

 1.  

Krasnostawski

Elżbieta Makuch,  602527065,  elamakuch@op.pl

 1.  

Kraśnicki

Aneta Sapuła, 663 368 000, sapula.aneta@gmail.com

 1.  

Opolski

Robert Obel, 725475546, oobelrobert@gmail.com

 1.  

Świdnicki

 Stanisław Osiewicz 501624889, st.osiewicz@gmail.com

 

 

Animatorzy lokalni (północ woj. lubelskiego)

Lp. Nazwa powiatu Imię i nazwisko  Organizacja tel. e-mail
1 m. Lublin Justyna Spryszak FLOP 662 093 998 flop.lokalnie2@gmail.com
       
2 lubelski Barbara Małek Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” 609 902 603 basiapiotr@wp.pl
Ewa Rębecka   Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 606 964 537 ewa.rebecka@poczta.onet.pl
3 m. Biała Podlaska Łukasz Węda   501 266 672 napoleon1789@gmail.com
4 bialski Katarzyna Jendruchniewicz Fundacja ‘’W te pędy” 511 562 007 kjendruchniewicz@tlen.pl
5 puławski Małgorzata Kowalczyk      
6 lubartowski Agnieszka Piecyk Urząd Gminy Jeziorzany  661 406 250 agnieszka.piecyk@op.pl
7 rycki Justyna Szabłowska      
8 parczewski Monika Ochnik      
9 radzyński Maria Burczaniuk    

 

10 łęczyński Anna Płoszaj Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 692 111 828 aniczka58@onet.eu
       
11 łukowski Sylwia Romańska - Węzik      
12 włodawski Krystyna Kończal Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie 723 055 723 wolontariat@wlodawa.eu

 


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 (2017)

Animatorzy subregionalni

Fundacja FLZB (południe woj. lubelskiego)

Powiaty: opolski, kraśnicki janowski, hrubieszowski, tomaszowski i biłgorajski

Halina Maciocha - tel.: 503 306 556; h.maciocha@barr.org.pl

Powiaty: chełmski (ziemski i grodzki), zamojski (ziemski i grodzki), krasnostawski i świdnicki.

Maciej Mulawa - tel.: 606 925 977; flzb@lbl.pl

FLOP (północ woj. lubelskiego)

Powiaty: lubelski (grodzki), rycki, puławski, bialski (grodzki i ziemski),

Krzysztof Jakubowski - tel.: 513 979 597; flop.lokalnie2@gmail.com

Powiaty: lubelski  (ziemski), łukowski, radzyński, lubartowski, parczewski, włodawski, łęczyński.

Krzysztof Kowalik - 508 087 959; flop.lokalnie2@gmail.com

 

Animatorzy lokalni (południe woj. lubelskiego)

L.p.

L.p.

Powiat

Nazwisko i Imię Animatora lokalnego

 1.  

Janowski

Emilia Żuber, 508 120 115; emilia.zuber@wp.eu

 1.  

Biłgorajski

Andrzej Klucha, 509 655 124; klucha.andrzej@wp.pl 

 1.  

Hrubieszowski

 Aneta Hołuj, 607310 037; aneta-holuj@wp.pl

 1.  

Tomaszowski

Ela Matyjanka, 609105123; elkam2@tlen.pl;

 1.  

Zamojski  ziemski

Daria Burcon, 796498066; daria.burcon@wp.pl

 1.  

Zamojski  grodzki

Marcelina Pogódz-Kukiełka, 697683765; marcelinap0@vp.pl

 1.  

Chełmski grodzki 

Katarzyna Janiak Olszacka, 781027695; katarzyna.olszacka@onet.pl

 1.  

Chełmski ziemski

Renata Lalik, 507 695 687; renata-lalik@wp.pl   

 1.  

Krasnostawski

Elżbieta Makuch,  602527065,  elamakuch@op.pl

 1.  

Kraśnicki

Renata Makuch, 667 150 955, r.makuch@barr.org.pl

 1.  

Opolski

Robert Obel, 725475546, oobelrobert@gmail.com

 1.  

Świdnicki

 Stanisław Osiewicz 501624889, st.osiewicz@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatorzy lokalni (północ woj. lubelskiego)

Lp. Nazwa powiatu Imię i nazwisko  Organizacja tel. e-mail
1 m. Lublin Barbara Krawczyk Fundacja Aktywator, Warsztaty Terapii Zajęciowej 691 488 576 f.aktywator@gmail.com
Agnieszka Szypulska KURS W PRZYSZŁOŚĆ 507 334 706 aga.szypulska@gmail.com 
2 lubelski Barbara Małek Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” 609 902 603 basiapiotr@wp.pl
Ewa Rębecka   Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 606 964 537 ewa.rebecka@poczta.onet.pl
3 m. Biała Podlaska Łukasz Węda   501 266 672 napoleon1789@gmail.com
4 bialski Katarzyna Jendruchniewicz Fundacja ‘’W te pędy” 511 562 007 kjendruchniewicz@tlen.pl
5 puławski Katarzyna Adamska Stowarzyszenie Przeszłość-Przyszłości  725-756-110   kadamska51@gmail.com
6 lubartowski Agnieszka Piecyk Urząd Gminy Jeziorzany  661 406 250 agnieszka.piecyk@op.pl
7 rycki Anna Wąsowska ew. Marlena Demakin LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" 606835659 lgdryki@gmail.com
8 parczewski Mirosław Dorosz LGD „Jagiellońska Przystań” 501 675 904 biuro@lgdparczew.pl
9 radzyński Katarzyna Krupska-Grudzień LGD Zapiecek 500 146 461 kgrudzien@poczta.fm
10 łęczyński Anna Płoszaj Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 692 111 828 aniczka58@onet.eu
Marzena Szypulska   539 929 289 m.szypulska@interia.pl
11 łukowski Anna Płoszaj LGD „RAZEM” 609 412 014 poczta@lgdrazem.pl
12 włodawski Krystyna Kończal Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie 723 055 723 wolontariat@wlodawa.eu

 


 

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 - 2016)

Kontakt do Mobilnych Animatorów – 2016 rok

Powiaty Grodzkie

Imię i nazwisko

Kontakt do animatora

 1. Biała Podlaska

Maciej Mulawa

606 925 977; ffl@ffl.org.pl;

 1. Chełm

Grzegorz Gorczyca

502342117, 535853453; akchelmski@hoga.pl

 1. Lublin

Dariusz Figura

609323042; d.figura@teatrikon.pl

 1. Zamość

Marzena Miśkiewicza

697 387 655; marzena_miskiewicz@interia.pl

Powiaty Ziemskie

Imię i nazwisko

Kontakt do animatora

 1. Bialski

Mariusz Zańko

600 336 316, mariusz.zanko@onet.eu

 1. Biłgorajski

Andrzej Klucha

509 655 124; klucha.andrzej@wp.pl

 1. Chełmski

Grzegorz Gorczyca

502342117, 535853453; akchelmski@hoga.pl

 1. Hrubieszowski

Marcin Kosakowski

516 620 792; m.kosakowski22@gmail.com

 1. Janowski

Adrian Łobacz

506 242 158; alobacz@frampol.pl

 1. Krasnostawski

Monika Frączek

509-035-718; monikafraczek@op.pl

 1. Kraśnicki

Andrzej Szarlip

605927549; aszarlip@o2.pl

 1. Lubartowski

Jakub Wróblewski

691 356 573; kubalub22@gmail.com

 1. Lubelski

Sałek Magdalena

798 432 360; magdalena.salek@gmail.com

 1. Łęczyński

Michał Woźniak

604-241-719; mwozniak84@gmail.com   michal.wozniak@ludwin.powiatleczynski.pl

 1. Łukowski

Łukasz Szczepańczyk

25 797 06 73, 503 028 322; sz-l@o2.pl

 1. Opolski

Halina Maciocha

503 306 556; h.maciocha@barr.org.pl

 1. Parczewski

Jakub Wróblewski

691 356 573; kubalub22@gmail.com

 1. Puławski

Katarzyna Nowek

508-429-752; katarzyna_nowek@wp.pl

 1. Radzyński

Łukasz Szczepańczyk

25 797 06 73, 503 028 322; sz-l@o2.pl

 1. Rycki

Katarzyna Nowek

508-429-752;katarzyna_nowek@wp.pl

 1. Świdnicki

Maciej Lubaś

503 451 600; maciej_lubas@wp.pl

 1. Tomaszowski

Katarzyna Poźniak

694 146 458 katarzyna.lipska23@wp.pl

 1. Włodawski

Michał Woźniak

604-241-719; mwozniak84@gmail.com

michal.wozniak@ludwin.powiatleczynski.pl

 1. Zamojski

Katarzyna Poźniak

694 146 458; katarzyna.lipska23@wp.pl   

 

Kontakt do Mobilnych Animatorów – 2015 rok

Powiaty Grodzkie

Imię i nazwisko

Kontakt do animatora

 1. Biała Podlaska

Barbara Dąbek

516127259; brbdabek@gmail.com;

 1. Chełm

Grzegorz Gorczyca

502342117, 535853453; akchelmski@hoga.pl

 1. Lublin

Dariusz Figura

609323042; d.figura@teatrikon.pl

 1. Zamość

Marzena Miśkiewicza

697 387 655; marzena_miskiewicz@interia.pl

Powiaty Ziemskie

Imię i nazwisko

Kontakt do animatora

 1. Bialski

Barbara Dąbek

516127259; brbdabek@gmail.com

 1. Biłgorajski

Andrzej Klucha

509 655 124; klucha.andrzej@wp.pl

 1. Chełmski

MagdaMańkowska

790-714-463; magda.mankowska@interia.eu

 1. Hrubieszowski

Marcin Kosakowski

516 620 792; m.kosakowski22@gmail.com

 1. Janowski

Adrian Łobacz

506 242 158; alobacz@frampol.pl

 1. Krasnostawski

Monika Frączek

509-035-718; monikafraczek@op.pl

 1. Kraśnicki

Andrzej Szarlip

605927549; aszarlip@o2.pl

 1. Lubartowski

Jakub Wróblewski

691 356 573; kubalub22@gmail.com

 1. Lubelski

Sałek Magdalena

798 432 360; magdalena.salek@gmail.com

 1. Łęczyński

Michał Woźniak

604-241-719; mwozniak84@gmail.com   michal.wozniak@ludwin.powiatleczynski.pl

 1. Łukowski

Łukasz Szczepańczyk

25 797 06 73, 503 028 322; sz-l@o2.pl

 1. Opolski

Honorata Matyjaszczyk

661 361 136; h.matyjaszczyk@fundacja.lublin.pl

 1. Parczewski

Mirosław Dorosz

501675904; m.dorosz@interia.eu 

 1. Puławski

Katarzyna Nowek

508-429-752; katarzyna_nowek@wp.pl

 1. Radzyński

Monika Nikończuk

530681236, nikonczuk@interia.pl

 1. Rycki

Katarzyna Nowek

508-429-752;katarzyna_nowek@wp.pl

 1. Świdnicki

Maciej Lubaś

503 451 600; maciej_lubas@wp.pl

 1. Tomaszowski

Katarzyna Poźniak

694 146 458 katarzyna.lipska23@wp.pl

 1. Włodawski

Michał Woźniak

604-241-719; mwozniak84@gmail.com

michal.wozniak@ludwin.powiatleczynski.pl

 1. Zamojski

Katarzyna Poźniak

694 146 458; katarzyna.lipska23@wp.pl   

 

Kontakt do Mobilnych Animatorów - 2014 r.

Powiaty Grodzkie

Imię i nazwisko

Kontakt do animatora

Biała Podlaska  

Ewa Koziara

513 236 751;  ewakoziara@autograf.pl

Chełm

Grzegorz Gorczyca

502 342 117;  akchelmski@hoga.pl

Lublin

Dariusz Figura

609 323 042;   d.figura@teatrikon.pl

Zamość

Marzena Miśkiewicz

697 387 655;   marzena_miskiewicz@interia.pl

Powiaty Ziemskie

Imię i nazwisko

Kontakt do animatora

Bialski

Barbara Dąbek

516 127 259;   brbdabek@gmail.com

Biłgorajski

Andrzej Klucha

509 655 124;    klucha.andrzej@wp.pl

Chełmski

Magda Mańkowska

732 702 746;  magda.mankowska@interia.eu

Hrubieszowski

Marcin Kosakowski

516 620 792;    m.kosakowski22@gmail.com

Janowski

Adrian Łobacz

506 242 158;    alobacz@frampol.pl

Krasnostawski

Monika Frączek

732 702 747;   monikafraczek@op.pl

Kraśnicki

Andrzej Szarlip

605 927 549;   aszarlip@o2.pl

Lubartowski

Jakub Wróblewski

691 356 573;   kubalub22@gmail.com

Lubelski

Sałek Magdalena

798 432 360;    magdalena.salek@gmail.com

Łęczyński

Michał Woźniak

604 241 719;    mwozniak84@gmail.com

Łukowski

Łukasz Szczepańczyk

503 028 322;    sz-l@o2.pl

Opolski

Honorata Matyjaszczyk

661 361 136; h.matyjaszczyk@fundacja.lublin.pl

Parczewski

Mirosław Dorosz

501 675 904;   m.dorosz@interia.eu

Puławski

Agnieszka Kawka

663 502 597;  gusik6@wp.pl

Radzyński

Monika Nikończuk

530 681 236;  nikonczuk@interia.pl

Rycki

Katarzyna Nowek

508 429 752;   katarzyna_nowek@wp.pl

Świdnicki

Maciej Lubaś

503 451 600;  lubasmaciej@gmail.com

Tomaszowski

Aleksander Jurzysta

84 664 13 40;  aleksander.jurzysta@wp.pl

Włodawski

Mariusz Zańko

600 336 316;  mariusz.zanko@powiat.wlodawa.pl

Zamojski

Katarzyna Poźniak

694 146 458;    katarzyna.lipska23@wp.pl