Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

O projekcie

Projekt dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia, doradztwo, animacja i webinaria dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do minimalizowania problemu niewystarczającego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 (2021-2023)

W ramach projektu planujemy zorganizowanie trzech konkursów grantowych na terenie zachodniej części woj. lubelskiego. Konkursy poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla woj. lubelskiego kilku subregionalnych animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście) oraz przez wolontariuszy tzw. Lokalnych Animatorów.

W ramach projektu zaoferujemy wsparcie: Animacyjne, Grantowe, Konsultacyjne i szkoleniowe


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 (2020)

W ramach projektu planujemy zorganizowanie jednego konkursu grantowego na terenie woj. lubelskiego. Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla woj. lubelskiego kilku subregionalnych animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście) oraz przez wolontariuszy tzw. Lokalnych Animatorów.

W ramach projektu zaoferujemy wsparcie: Animacyjne, Grantowe, Konsultacyjne i szkoleniowe


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 (2018 - 2019)

W ramach projektu planujemy zorganizowanie dwóch konkursów grantowych na terenie woj. lubelskiego. Konkursy poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla woj. lubelskiego kilku subregionalnych animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście) oraz przez wolontariuszy tzw. Lokalnych Animatorów.

W ramach projektu zaoferujemy wsparcie:

- Animacyjne

- Grantowe

- Konsultacyjne i szkoleniowe


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 (2017)

W ramach projektu planujemy zorganizowanie jednego konkursu grantowego na terenie woj. lubelskiego. Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla woj. lubelskiego kilku subregionalnych animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście) oraz przez wolontariuszy tzw. Lokalnych Animatorów.

W ramach projektu zaoferujemy wsparcie:

- Animacyjne

- Grantowe

- Konsultacyjne i szkoleniowe

 


 

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 - 2016)

W ramach projektu zorganizowaliśmy trzy konkursy grantowe na terenie woj. lubelskiego. Konkurs poprzedziły działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołaliśmy dla każdego powiatu woj. lubelskiego mobilnego animatora. Jego zadaniem było wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu byli wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście).

W ramach projektu oferowaliśmy wsparcie:

- Animacyjne

- Grantowe

- Konsultacyjne i szkoleniowe