Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w roku 2023.

Pasek z logami na plakaty i inne materiały projektowe 2023

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2023

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2023

Lista obecności FIO 2023

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2023

Opis dokumentów księgowych FIO 2023

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2023

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2023

Sprawozdanie finansowe FIO 2023

Naklejka na sprzęt FIO 2021-2023

Plakat FIO 2021 - 2023

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2023


Dokumenty obowiązujące w roku 2022.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2022

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2022

Lista obecności FIO 2022

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2022

Opis dokumentów księgowych FIO 2022

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2022

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2022

Sprawozdanie finansowe FIO 2022

Naklejka na sprzęt FIO 2021-2023

Plakat FIO 2021 - 2023

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2022


Dokumenty obowiązujące w roku 2021.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2021

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2021

Lista obecności FIO 2021

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2021

Opis dokumentów księgowych FIO 2021

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2021

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2021

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2021

Sprawozdanie finansowe FIO 2021

Naklejka na sprzęt FIO 2021-2023

Plakat FIO 2021 - 2023


Dokumenty obowiązujące w roku 2020.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2020

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2020

Lista obecności FIO 2020

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2020

Opis dokumentów księgowych FIO 2020

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2020

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2020

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2020

Sprawozdanie finansowe FIO 2020

 


Dokumenty obowiązujące w roku 2019.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2019

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2019

Lista obecności FIO 2019

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2019

Opis dokumentów księgowych FIO 2018

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2019

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2019

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2019

Sprawozdanie finansowe FIO 2019


Dokumenty obowiązujące w roku 2018.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2018

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2018

Lista obecności FIO 2018

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2018

Opis dokumentów księgowych FIO 2018

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2018

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2018

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2018

Sprawozdanie finansowe FIO 2018


Dokumenty obowiązujące w roku 2017.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017

Lista obecności FIO 2017

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2017

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2017

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017

Lista obecności FIO 2017

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2017

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2017

Opis dokumentów księgowych FIO 2017

Dokumenty obowiązujące w roku 2016.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Wzór wniosku o dofinansowanie w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Wzór budzetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2016

Lista obecności FIO 2016

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2016

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2016

Opis dokumentów księgowych FIO 2016

Dokumenty obowiązujące w roku 2015.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Wzór wniosku o dofinansowanie w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Wzór budzetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2015

Lista obecności FIO 2015

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2015

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2015

Opis dokumentów księgowych FIO 2015

Dokumenty obowiązujące w roku 2014.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Wzór wniosku o dofinansowanie w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Wzór budzetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2014


Raporty ewaluacyjne.

- Raport za 2020 r.

- Raport za 2018-19 r.

- Raport za 2016 r.

- Raport za 2015 r.

- Raport za 2014 r.