Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w roku 2020.

 

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2020

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2020

Lista obecności FIO 2020

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2020

Opis dokumentów księgowych FIO 2020

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2020

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2020

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2020

Sprawozdanie finansowe FIO 2020

 


Dokumenty obowiązujące w roku 2019.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2019

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2019

Lista obecności FIO 2019

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2019

Opis dokumentów księgowych FIO 2018

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2019

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2019

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2019

Sprawozdanie finansowe FIO 2019


Dokumenty obowiązujące w roku 2018.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2018

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2018

Lista obecności FIO 2018

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2018

Opis dokumentów księgowych FIO 2018

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2018

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2018

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2018

Sprawozdanie finansowe FIO 2018


Dokumenty obowiązujące w roku 2017.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017

Wzór budżetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017

Lista obecności FIO 2017

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2017

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2017

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017

Lista obecności FIO 2017

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2017

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2017

Opis dokumentów księgowych FIO 2017

Dokumenty obowiązujące w roku 2016.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Wzór wniosku o dofinansowanie w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Wzór budzetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2016

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2016

Lista obecności FIO 2016

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2016

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2016

Opis dokumentów księgowych FIO 2016

Dokumenty obowiązujące w roku 2015.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Wzór wniosku o dofinansowanie w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Wzór budzetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2015

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2015

Lista obecności FIO 2015

Zgoda na wykorzystanie wizerunku FIO 2015

Zgoda na wykorzystanie fotografii FIO 2015

Opis dokumentów księgowych FIO 2015

Dokumenty obowiązujące w roku 2014.

Regulamin konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Wzór wniosku o dofinansowanie w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Wzór budzetu projektu w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Oświadczenie o wolontariacie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego FIO 2014


Raporty ewaluacyjne.

- Raport za 2018 r.

- Raport za 2016 r.

- Raport za 2015 r.

- Raport za 2014 r.