Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Partnerzy

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 (2020)

Realizatorem (operatorami) projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z samorządem Gminą Zwierzyniec oraz biznesem Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i firmą Polskie Jagody Sp. z o.o.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FLZB) jest stabilną organizacją funkcjonującą od 1999 roku. Fundacja zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2020 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 5.643.806,00 w formie stypendiów (1.589.540 zł), grantów (3.909.135 zł) i darowizn (252.881 zł). FFLZB obsługuje 30 Wieczystych Funduszy Lokalnych oraz ponad 30 grup inicjatywnych..

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest organizacją parasolową skupiającą 68 organizacji z Lublina i terenu woj. lubelskiego. FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów. Charakter ponadbranżowy i regionalny jest jego zaletą i szansą w kontekście integracji UE.

Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. powstała po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Ich działalność skierowana jest głównie na wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Współpracują z innymi ośrodkami w Polsce w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Ich ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych. Podejmują różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Gmina Zwierzyniec  jest gminą miejsko-wiejską w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim.

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. powstała w lipcu 2010 r. W kwietniu 2011 r. Grupa uzyskała decyzję w sprawie wstępnego uznania. Polskie Jagody prowadzą sprzedaż i marketing owoców. Grupa ustala także jednolite zasady działania członków w zakresie produkcji i ochrony środowiska.


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 (2018 - 2019)

Realizatorem (operatorem) projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z samorządem Gminą Zwierzyniec oraz biznesem Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i firmą Polskie Jagody Sp. z o.o.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FLZB) jest stabilną organizacją funkcjonującą od 1999 roku. Fundacja zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2017 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 4.966.968,00 w formie stypendiów (1.491.640 zł), grantów (3.223.647 zł) i darowizn (252.881 zł). FFLZB obsługuje 30 Wieczystych Funduszy Lokalnych oraz ponad 30 grup inicjatywnych. Fundacja aktywnie współpracuje z Darczyńcami, NGO, Biznesem oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest organizacją parasolową skupiającą 68 organizacji z Lublina i terenu woj. lubelskiego. FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów. Charakter ponadbranżowy i regionalny jest jego zaletą i szansą w kontekście integracji UE.

Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. powstała po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Ich działalność skierowana jest głównie na wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Współpracują z innymi ośrodkami w Polsce w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Ich ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych. Podejmują różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Gmina Zwierzyniec  jest gminą miejsko-wiejską w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim.

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. powstała w lipcu 2010 r. W kwietniu 2011 r. Grupa uzyskała decyzję w sprawie wstępnego uznania. Polskie Jagody prowadzą sprzedaż i marketing owoców. Grupa ustala także jednolite zasady działania członków w zakresie produkcji i ochrony środowiska.

 

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 (2017)

Realizatorem (operatorem) projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z samorządem Gminą Zwierzyniec oraz biznesem Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i firmą APIS S.A.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FLZB) jest stabilną organizacją funkcjonującą od 1999 roku. Fundacja zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2016 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 3.900.078,00 w formie stypendiów (1.381.940 zł), grantów (2.315.257 zł) i darowizn (202.881 zł). FFLZB obsługuje 30 Wieczystych Funduszy Lokalnych oraz ponad 30 grup inicjatywnych. Fundacja aktywnie współpracuje z Darczyńcami, NGO, Biznesem oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest organizacją parasolową skupiającą 68 organizacji z Lublina i terenu woj. lubelskiego (stan 27.10.2016 r.). FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Płaszczyzna współpracy w ramach FLOP służy nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie informacji i doświadczeń oraz inicjowaniu wspólnych projektów. Charakter ponadbranżowy i regionalny jest jego zaletą i szansą w kontekście integracji UE.

Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. powstała po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Ich działalność skierowana jest głównie na wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Współpracują z innymi ośrodkami w Polsce w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Ich ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych. Podejmują różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Gmina Zwierzyniec  jest gminą miejsko-wiejską w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim.
 
APIS S.A. to firma której specjalnością  są drewniane domy całoroczne. Firma stosuje sprawdzone, tradycyjne metody, nie stroniąc jednak od najnowocześniejszych technologii. Do budowy domów używa wyłącznie drzew iglastych.
 

 

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 - 2016)

Realizatorem projektu była Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej która realizowała projekt w partnerstwie z samorządem Gminą Zwierzyniec oraz biznesem Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i firmą APIS S.A.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest stabilną organizacją funkcjonującą od 1999 roku. Zorganizowaliśmy 23 konkursy grantowe w których przyznaliśmy 304 granty na kwotę 747.500 zł. Ufundowaliśmy 832 stypendia na kwotę 1.142.490 zł. Fundacja obsługuje 32 fundusze wieczyste i dysponuje kapitałem żelaznym w wysokości 1.089.800 zł (dane dotyczą stanu na luty 2014 roku). Fundacja aktywnie współpracuje z Darczyńcami, NGO, Biznesem oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Naszymi sprawdzonymi partnerami w ramach projektu są:

Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. powstała po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Ich działalność skierowana jest głównie na wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Współpracują z innymi ośrodkami w Polsce w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Ich ośrodek posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych. Podejmują różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy:

  • Doradzają jak założyć i prowadzić własną firmę,
  • Prowadzą szkolenia,
  • Ułatwiają uzyskanie kredytów i pożyczek,
  • Pomagają w nawiązaniu kontaktów handlowych,
  • Prowadzą obsługę inwestorów zewnętrznych.
Gmina Zwierzyniec  jest gminą miejsko-wiejską w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim.
 
APIS S.A. to firma której specjalnością  są drewniane domy całoroczne. Firma stosuje sprawdzone, tradycyjne metody, nie stroniąc jednak od najnowocześniejszych technologii. Do budowy domów używa wyłącznie drzew iglastych.