Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Informacje o projektach beneficjentów konkursu

Wybrane informacje dotyczące ogólnego zarysu zrealizowanych konretnych działań przez grantobiorców z lat 2017 - 2019 podajemy na szkoleniach oraz przez Subregionalnych Animatorów w okresie naboru wniosków w konkursie grantowym.


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 - 2016)

Opis projektów zrealizowanych w 2016r.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania

Terminy realizacji poszczególnych działań

Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

1. "Bo Teatr to My" - pamięć o obrzędach lokalnych poprzez warsztaty teatralno-filmowe w Lubence. Celem projektu było zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej, a przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz osób starszych w życie kulturalno-teatralne miejscowości, a także wzmocnienie potencjału technicznego i promocyjnego Stowarzyszenia Czeladońka działającego na terenie gminy Łomazy.

Wysokości przyznanych  środków - 4700.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4700.00 

01.05.2016 - 31.08.2016

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka „Czeladońka”

2. Akcja informacyjno - edukacyjna "Bezpieczna Woda". Celem projektu było podniesienie u najmłodszego społeczeństwa świadomości, umiejętności samo ratownictwa i pomocy innym poprzez przeprowadzenie szkoleń przez doświadczonych w ratownictwie wodnym (WOPR) wolontariuszy.

Wysokości przyznanych  środków - 5000.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00 

09.05.2016 - 30.06.2016

FUNDACJA STO PROCENT

3. Rozwijamy skrzydła. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału młodej organizacji pozarządowej – Fundacji Lokalnej Aktywności Społecznej poprzez zakup sprzętu i oprogramowania, udział w wizycie studyjnej oraz opracowanie planu rozwoju na najbliższe 12 miesięcy.

Wysokości przyznanych  środków - 4000.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4000.00 

02.05.2016 - 30.06.2016

Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej

4. Najtrudniejszy pierwszy krok. Celem projektu było wzmocnienie potencjału młodej organizacji
poprzez doposażenie oraz przygotowanie jej siedziby jako biura organizacji.

Wysokości przyznanych  środków - 4420.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4420.00 

01.05.2016 - 30.06.2016

Fundacja w te pędy

5. Stowarzyszenie "Grabarka" - zakup sprzętu komputerowego. Celem projektu było wzmocnienie potencjału młodej organizacji poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy.

Wysokości przyznanych  środków - 4800.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4800.00 

01.05.2016 - 31.07.2016

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lubenki Grabarka

6. Centrum sportu i rekreacji w Koszołach. Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Koszoły oraz rozwój kultury fizycznej w środowisku lokalnym poprzez utworzenie boiska sportowego a także doposażenie w sprzęt zabawowy plac zabaw.

Wysokości przyznanych  środków - 5000.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00 

01.06.2016 - 31.07.2016

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Tłoka”

7. Przygoda z łukiem. Celem projektu było podtrzymanie i upowszechnienie tradycji łucznictwa, zwiększenie integracji oraz rozwoju świadomości kulturowej wśród uczących się mieszkańców gminy Piszczac poprzez naukę łucznictwa.

Wysokości przyznanych  środków – 4985.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4985.00 

01.06.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - Zafascynowani

8. „Wybieram chleb, sól i jego żeby pracował na niego” Inscenizacja tradycyjnego wesela podlaskiego. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Rzeczycy poprzez wspólny udział w przedsięwzięciu służącym podtrzymywaniu lokalnej tradycji i kultury – przygotowaniu inscenizacji wesela podlaskiego.

Wysokości przyznanych  środków – 4500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4499.20 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

01.05.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - Klub Seniora w Rzeczycy

9. Szlaki rekreacyjno-edukacyjne gminy Rossosz "Nasza Zielawa". Celem projektu była promocja walorów przyrodniczych gminy Rossosz i wzmocnienie działań promujących turystykę w gminie Rossosz poprzez utworzenie czterech szlaków turystycznych z sześcioma tablicami edukacyjno-informacyjnymi.

Wysokości przyznanych  środków – 4880.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4589.68 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

01.05.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - Nasza Zielawa

10. Nasz region wczoraj a dziś. Główne założenie projektu to ocalenie od zapomnienia dawnych fotografii i wspomnień dotyczących gminy Piszczac.

Wysokości przyznanych  środków – 4585.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4583.15 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

01.05.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - Wracające do przeszłości

11. Wirtualny spacer po Ziemi Świerżowskiej - śladami zapomnianych historii. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności ziemi świerżowskiej w celu ocalenia od zapomnienia historii miejscowości poprzez stworzenie multimedialnego portalu gromadzącego fotografie oraz relacje na temat historii Świerż opowiadane przez najstarszych mieszkańców. Celem projektu było także zwiększenie świadomości historycznej i ekologicznej, przypomnienia lokalnej tradycji oraz promocje pracy wolontariackiej.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00 

01.05.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - Grupa Odnowy Wsi Świerże

12. Nowe Stowarzyszenie – Nowe Możliwości. Głównym celem projektu był rozwój młodego Stowarzyszenia poprzez zakup wyposażenia do pomieszczenia użyczonego od OSP w Woli Radzięckiej.

Wysokości przyznanych  środków – 4950.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4950.00 

04.05.2016 - 31.07.2016

Stowarzyszenie Mieszkańców Woli Radzięckiej

13. Stworzenie siedziby stowarzyszenia. Celem projektu był remont i adaptacja pustych pomieszczeń pod działalność stowarzyszenia oraz jego doposażenie.

Wysokości przyznanych  środków – 4800.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4800.00 

01.05.2016 - 31.08.2016

Stowarzyszenie Spontaniczna Grupa Motocyklowa Biłgoraj

14. Doposażenie młodej organizacji, jaką jest Rowerowe Roztocze. Celem projektu było doposażenie stowarzyszenia w sprzęt niezbędny dla lepszej realizacji zadań i celów statutowych.

Wysokości przyznanych  środków – 4450.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4450.00 

01.05.2016 - 31.08.2016

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Roztoczańskiej – Rowerowe Roztocze

15. Rozwój Fundacji "FOCUS". Celem projekty był zakup sprzętu biurowego (komputera, projektora, ekranu, drukarki) niezbędnego do realizacji dotychczasowych i planowanych działań Fundacji.

Wysokości przyznanych  środków – 4250.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4250.00 

01.05.2016 - 31.08.2016

Fundacja Ogólnopolskie Centrum Uwagi Społecznej „FOCUS”

16. Mini siłownia sitarska. Celem realizowanego przedsięwzięcia było umożliwienie wszystkim mieszkańcom Biłgoraja, niezależnie od wieku i umiejętności, dostępu do bezpłatnej, atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu przy dużym zaangażowaniu społeczeństwa lokalnego w realizację inicjatywy oddolnej poprzez budowę mini siłowni zewnętrznej.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

01.05.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - SITARSKA

17. Jasio konie poił. Głównym celem projektu było wydanie płyty CD (tzw. dwupak) z utworami zespołu folkowego „Podkowa” i kapeli „Krążałka”.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4998.49 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

02.05.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - Muzykanci

18. Remont i adaptacja remizy strażackiej pod świetlicę wiejską w Nowym Majdanie. Celem głównym projektu był remont i adaptacja strażnicy pod świetlicę wiejską co przyczyniło się do aktywizacji mieszkańców, wzrostu inicjatyw obywatelskich, rozwoju wolontariatu przy pracach remontowych i podczas prowadzenia zajęć świetlicowych oraz integracji społeczeństwa wsi Nowy Majdan.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00 

01.05.2016 - 31.08.2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Majdanie

19. Adaptacja salki w remizo-świetlicy i utworzenie miejsca zabaw i opieki dla dzieci w Putnowicach Kolonii. Celem głównym projektu było stworzenie odpowiednich warunków lokalowych i technicznych niezbędnych do utworzenia miejsca zabaw i opieki dla dzieci w Putnowicach Kolonii co przyczyniło się do aktywizacji społeczności lokalnej, rozwoju wolontariatu podczas prac remontowych i opieki nad dziećmi, integracji dzieci oraz opiekunek.

Wysokości przyznanych  środków – 4000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4000.00

01.05.2016 - 31.08.2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Putnowicach Kolonii

20. Zakup sprzętu biurowego dla Aktywnych. Celem projektu był zakup sprzętu niezbędnego do pracy i prowadzenia biura Stowarzyszenia A&R Aktywni Razem.

Wysokości przyznanych  środków – 3000.00

Wysokości środków wydatkowanych -  3000.00

01.07.2016 - 31.08.2016

Stowarzyszenie A&R Aktywni Razem

21.Wakacyjna przygoda z KRAV MAGĄ. Projekt polegał na organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci w gminnie Dorohusk.

Wysokości przyznanych  środków – 4230.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4230.00

15.06.2016 - 14.08.2016

Stowarzyszenie AKTYWNI SILNIEJSI WAŻNIEJSI

22. Wsparcie dla Nowych - wyposażenie techniczne oraz promocja nowej organizacji pozarządowej środkiem do nowych działań. Głównym celem realizowanego projektu było umocnienie organizacji w lokalnym środowisku poprzez materiały promocyjne oraz wyjście z nową ofertą do lokalnej społeczności, dzięki nowym możliwościom technologicznym.

Wysokości przyznanych  środków – 3100.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3100.00

01.05.2016 - 31.08.2016

Stowarzyszenie Integracji SALIX

23.Integracja – aktywizacja. Celem projektu była integracja mieszkańców oraz wysłanie pozytywnego przekazu a przez to zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w życie publiczne gminy Żmudź oraz promocja wolontariatu wśród mieszkańców gminy.

Wysokości przyznanych  środków – 2700.00

Wysokości środków wydatkowanych - 2700.00

01.05.2016 - 31.07.2016

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Dziarskie Wólczanki

24. Nowoczesna Fundacja - czas START. Działania w ramach projektu miały na celu wzmocnić potencjał nowopowstałej instytucji jaką jest Fundacja KOF, podnieść kwalifikacje wolontariuszy biorących udział w przedsięwzięciach Fundacji co doprowadzi do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowej w życie publiczne społeczności lokalnej.

Wysokości przyznanych  środków – 4500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00

01.05.2016 - 31.07.2016

Fundacja KOF

25. Wiejskie wesele lubelskie kluczem do zwiększenia integracji społecznej mieszkańców wsi Brzeziny. Głównym celem projektu było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi Brzeziny, umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie rozwoju kulturalnego małej ojczyzny poprzez udział 60 osobowej grupy mieszkańców w cyklu warsztatów ludowych zakończonych spotkaniem integracyjnym "Wiejskie wesele lubelskie w Brzezinach".

Wysokości przyznanych  środków - 4500.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00 

27.06.2016 - 31.07.2016

Aktyne Babki

26. Umiejętności wolontariuszy potencjałem organizacji pozarządowej. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji wolontariuszy stowarzyszenia, w tym nowych osób które chciałyby do niego przystąpić i pracować jako wolontariusze na jego rzecz.

Wysokości przyznanych  środków – 2850.00

Wysokości środków wydatkowanych - 2850.00

01.05.2016 - 31.07.2016

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm

27.Rewitalizacja Parku Podworskiego. Głównym celem projektu była Rewitalizacja Parku Podworskiego.

Wysokości przyznanych  środków – 4300.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4300.00

01.05.2016 - 30.06.2016

Grupa nieformalna - Klub Turystyki Rowerowej Ruda Team

28. ,,Calineczka” integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami z terenu gminy Wojsławice. Celem projektu było przeprowadzenie działań (poprzez pracę wolontariuszy, zaproszonych gości oraz wyjazdu do teatru) mających na celu włączanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo w nurt życia społecznego poprzez promowanie ich możliwości artystycznych; integrację społeczności lokalnej poprzez przełamywanie barier społecznych i zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz ukazanie osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych członków lokalnej społeczności, ludzi wrażliwych, pracowitych, umiejących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Wysokości przyznanych  środków – 2500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 2500.00

23.05.2016 - 31.07.2016

Grupa nieformalna - Rodzice dzieciom

29. Letnie kino. Celem projektu była organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Wierzbica oraz wzrost integracji międzysąsiedzkiej.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

01.05.2016 - 31.08.2016

Grupa nieformalna - Letnie kino

30. Szalom Tomaszów. Celem projektu było podniesienie świadomości historycznej na temat historii Żydów w Tomaszowie Lubelskim wśród mieszkańców miasta poprzez warsztaty, wykłady, zwiedzanie oraz koncert poświęcone tematyce kultury żydowskiej.

Wysokości przyznanych  środków – 3800.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3788.56 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

04.05.2016 - 31.07.2016

Porta Memoria

31. Grody czerwieńskie dziś i wczoraj od współczesnoci do historii - pomoc w starcie. Celem projektu było doposażenie młodej organizacji w niezbędny do funkcjonowania sprzęt.

Wysokości przyznanych  środków -

Wysokości środków wydatkowanych -

01.05 - 31.07

STOWARZYSZENIE CZERMNO-GRÓD CZERWIEŃ

32. Ogród zmysłów. Celem projektu było kontynuowanie tworzenia ogrodu, który posłuży do relaksu i odpoczynku dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wysokości przyznanych  środków – 4600.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4600.00

10.05 - 31.08

Grupa nieformalna - Aktywni seniorzy

33. Plac zabaw krainą uśmiechów. Celem głównym projektu był wzrost integracji społecznej dzieci i rodziców poprzez zorganizowanie placu zabaw w miejscowości Podbór.

Wysokości przyznanych  środków – 4900.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4900.00

01.05 - 31.08

Grupa nieformalna - Koło Gospodyń Wiejskich w Tyszowcach

34. Klub Młodych Animatorów, czyli szafa gra.... Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania dzieci, młodzieży i dorosłych w życie społeczne poprzez powołanie Klubu Młodych Animatorów w gminie Rachanie.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

01.05 - 31.08

Grupa nieformalna - Klub Młodych Animatorów

35. Jak to dawniej bywało, czyli Noc Świętojańska na Łaszczówce. Główny cel projektu to odtworzenie przez Koło Gospodyń Wiejskich "Sąsiadeczki" obchodów Nocy Świętojańskiej z 23 na 24 czerwca we wsi Łaszczówka.

Wysokości przyznanych  środków – 2800.00

Wysokości środków wydatkowanych - 2797.95 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

01.05 - 31.07

Grupa nieformalna - Koło Gospodyń Wiejskich 'Sąsiadeczki'

36. Lokalnie działamy w Krynicach. Głównym celem projektu był rozwój nowo powstałej organizacji pozarządowej działającej na rzecz społeczności lokalnej.

Wysokości przyznanych  środków – 3940.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3940.00

01.05 - 31.08

Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice

37. Wyposażenie Siedziby Stowarzyszenia. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej przez aktywność społeczną i zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne dzięki doposażeniu siedziby stowarzyszenia co umożliwi realizację celów statutowych.

Wysokości przyznanych  środków – 4290.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4290.00

04.05 - 30.06

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej ,,NAD OLSZANKĄ

38. Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Babinianki. Głównym celem projektu był remont pomieszczenia w świetlicy Pomieszczenie użyczone na podstawie Umowy przez OSP w Babinie/ NOWĄ umowę z OSP i zgodę na wykonanie prac

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

2016-05-01 - 2016-07-31

STOWARZYSZENIE BABINIANKI

39. Podniesienie potencjału Fundacji TRACH poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji TRACH poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.

Wysokości przyznanych  środków – 4440.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4440.00

2016-05-01 - 2016-06-01

Fundacja Animatorów i Twórców Kultury TRACH

40. Rozwój potencjału Fundacji Fundusz Ziemi Lubelskiej - wsparcie na starcie. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Fundusz Ziemi Lubelskiej przez zakup sprzętu (laptop, projektor, strona www)

Wysokości przyznanych  środków – 4900.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4900.00

2016-05-01 - 2016-06-05

Fundacja Fundusz Ziemi Lubelskiej

41. Rozwój potencjału Stowarzyszania "Lubcon". Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Stowarzyszania "Lubcon" przez zakup sprzętu laptop z akcesoriami, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, drukarkę 3d oraz program księgowy

Wysokości przyznanych  środków – 4888.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4888.00

2016-05-01 - 2016-06-15

Stowarzyszanie Lubcon

42.Stawiamy Na Wspólny Rozwój. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji prosperita przez zakup sprzętu

Wysokości przyznanych  środków – 4660.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4660.00

2016-05-01 - 2016-06-30

Fundacja PROSPERITA

43. Wzmocnienie potencjału Klubu Przyjaciół Chorych na Parkinsona. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Chorych na Parkinsona poprzez zakup sprzętu do prowadzenia działań statutowych (komputer, projektor, ekran)

Wysokości przyznanych  środków – 4200.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4067.65 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

2016-05-01 - 2016-07-31

Klub Przyjaciół Chorych na Parkinsona Stowarzyszenie Lublin

44. Mamy czas. Głównym celem projektu były warsztaty rodzinne i piknik rodzinny.

Wysokości przyznanych  środków – 3500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3500.00

2016-05-01 - 2016-07-31

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Jabłonna

45. Jesteśmy! Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Maturita przez zakup sprzętu (laptop, drukarka i inne urządzenia biurowe)

Wysokości przyznanych  środków – 4500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00

2016-05-01 - 2016-07-31

Fundacja Maturita

46. Tak. Powiemy To! Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji „Powiemy To” w Lublinie przez zakup sprzętu (laptop, drukarka i inne urządzenia biurowe) i wydanie mat. promocyjnych i publikacji dot. jąkania.

Wysokości przyznanych  środków – 4200.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4200.00

2016-05-01 - 2016-07-31

Fundacja dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji „Powiemy To” w Lublinie

47. Rozwój "Fundacji Akademia Wiedzy" krokiem do aktywności obywatelskiej. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Akademia Wiedzy przez zakup urządzenia welelofunkcyjnego, oprogramowania, mat. reklamowe, organizacji konferencji

Wysokości przyznanych  środków – 4900.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4893.60 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

2016-05-01 - 2016-07-31

Fundacja Akademia Wiedzy

48. Kobiety Aktywne na START. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i wsparcie dla rozwoju aktywności społecznej w Gminie Bychawa przez zakup wyposażenia (namioty, stoliki, krzesła, warnik i inny sprzęt) i warsztaty.

Wysokości przyznanych  środków - 4200.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4200.00 

2016-05-01 - 2016-08-31

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

49. Witamina P! Głównym celem projektu była rozbudowa wybiegu dla psów na Czechowie (Lublin).

Wysokości przyznanych  środków – 4600.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4600.00

2016-05-01 - 2016-08-31

Grupa nieformalna - Inicjatywa na rzecz tworzenia wybiegów dla psów

50. Akademia rodzica. Głównym celem projektu były warsztaty w areszcie śledczym oraz Dzień Dziecka.

Wysokości przyznanych  środków – 4400.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4400.00

2016-05-01 - 2016-08-31

Grupa nieformalna - Zrealizowane CELE

51. Babska Majówka. Głównym celem projektu były warsztaty plecionkarskie, kulinarne, zakup wyposażenia kuchennego i spotkanie "Babska majówka".

Wysokości przyznanych  środków – 4900.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4897.02 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

2016-05-01 - 2016-06-30

Stowarzyszenie Kobiet w Wandalinie

52. Wyposażenie kuchni Stowarzyszenia Kobiet Nowoczesna Gospodyni. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Kobiet Nowoczesna Gospodyni przez nabycie sprzętu gastronomicznego.

Wysokości przyznanych  środków - 4950.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4950.00 

2016-05-01 - 2016-06-30

Stowarzyszenie Kobiet Nowoczesna Gospodyni

53. EkoKulturalny Piknik. Głównym celem projektu były warsztaty i piknik poświęcony ekokulturze.

Wysokości przyznanych  środków - 5000.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00 

2016-05-01 - 2016-06-30

Stowarzyszenie Eco-Gala Producentów Dobra

54. Bezpieczna droga i pobyt na boisku. Głównym celem projektu były zawody sportowe.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

2016-05-01 - 2016-07-31

Klub Sportowy ORKA Kluczkowice

55. Senior – aktywny obywatel w gminie Gościeradów. Głównym celem projektu były warsztaty oraz debata dla seniorów.

Wysokości przyznanych  środków – 3700.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3700.00

2016-05-01 - 2016-08-10

Grupa nieformalna - Pomocni seniorom

56. Wiedza na start ngo. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Manufaktura Szans przez szkolenia, fundraising, oraz wizyty studyjne i zakup urzadzenia wielof.

Wysokości przyznanych  środków – 4600.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4600.00

2016-05-01 - 2016-08-31

Fundacja Manufaktura Szans

57. Wysokie loty. Głównym celem projektu były zajęcia z sensoplastyki i hafciarstwa dla dzieci i ich rodziców ze wsi Szczecyn.

Wysokości przyznanych  środków – 4200.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4200.00

2016-05-01 - 2016-07-15

FUNDACJA KURS W PRZYSZŁOŚĆ

58. NA START. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju przez zakup sprzętu i stronę www.

Wysokości przyznanych  środków – 4000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4000.00

2016-05-01 - 2016-07-31

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

59. Mała pszczoła wiele zdoła. Głównym celem projektu były różne zajęcia dla dzieci.

Wysokości przyznanych  środków – 4200.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4199.00 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

2016-05-01 - 2016-07-31

Grupa nieformalna - Grupa Teatralna

60. Sami zadbamy o bezpieczeństwo ruchu drogowego w najbliższej okolicy. Głównym celem projektu były szkolenia dla mieszkańców z kierowania ruchem drogowym.

Wysokości przyznanych  środków – 4250.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4250.00 

2016-05-01 - 2016-07-31

Grupa nieformalna - Społeczna Rada BRD

61. Nie śmiecimy – TWORZYMY! Głównym celem projektu było sprzątanie brzegów rzeki Wieprz.

Wysokości przyznanych  środków – 4200.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4190.47 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

2016-05-01 - 2016-07-31

Grupa nieformalna - Hulaj- Łąka

62. Działacze na niwie. Głównym celem projektu był program coachingu osób działających w NGO.

Wysokości przyznanych  środków – 3500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3500.00

2016-05-01 - 2016-08-26

Fundacja I2

63. Zakup sprzętu biurowego i związanego z obszarem działań organizacji. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Obok Nas przez zakup sprzętu i organizację spotkań integracyjnych.

Wysokości przyznanych  środków – 4800.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4798.00 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

2016-05-01 - 2016-07-31

Fundacja Obok Nas

64. Letnie Spotkania Biegowe. Głównym celem projektu była organizacja biegów i zajęcia fitnesu.

Wysokości przyznanych  środków – 4500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00

2016-05-01 - 2016-08-31

Grupa nieformalna - Biegiem po zdrowie

65. Wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju "Innowator". Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju "Innowator" przez wydanie materiałów promocyjnych.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

2016-05-02 - 2016-08-31

Fundacja Wspierania Rozwoju "Innowator"

66. Uruchomienie Internetowego Kanału Informacyjnego Nasza Niedrzwica. Głównym celem projektu był zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia internetowego kanału informacyjnego, kampania promocyjna i uruchomienie kanału.

Wysokości przyznanych  środków – 3400.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3400.00

2016-05-02 - 2016-08-31

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża Nasza Niedrzwica

67. Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego przez zakupienie sprzętu nagłośnieniowego.

Wysokości przyznanych  środków – 3750.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3750.00

2016-05-04 - 2016-06-20

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

68. Wsparcie dla FCI wsparciem dla wolontariatu. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Centrum Inicjatyw przez zakup sprzętu (laptop, oprogramowanie)

Wysokości przyznanych  środków – 3700.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3700.00

2016-05-04 - 2016-06-30

Fundacja Centrum Inicjatyw

69. Jestem bezpieczny na drodze. Głównym celem projektu były szkolenia z zakresy bezpieczeństwa na drodze.

Wysokości przyznanych  środków -

Wysokości środków wydatkowanych -

2016-05-04 - 2016-07-31

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol

70. Indiańskie lato. Głównym celem projektu był zakup urządzeń do placu zabawa (huśtawka, bujak) oraz gier planszowych i zręcznościowych dla dzieci.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

2016-05-07 - 2016-08-20

Grupa nieformalna - Oleśki

71. Internet oknem na świat-ze sprzętem łatwiej. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji DARY KULTURY przez zakup sprzętu (laptop, oprogramowanie)

Wysokości przyznanych  środków - 4500.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00 

2016-05-15 - 2016-06-20

Fundacja DARY KULTURY

72. Kompetencje przyszłości. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Instytut Rozwoju Zawodowego przez zakup sprzętu (laptop, oprogramowanie) i stronę www

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

2016-06-01 - 2016-07-31

FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU ZAWODOWEGO

73. "Stare meble w nowych szatach. Głównym celem projektu było odnowienie starych mebli w świetlicy wiejskiej, warsztaty dequpage i piknik.

Wysokości przyznanych  środków – 2900.00

Wysokości środków wydatkowanych - 2900.00 

2016-06-01 - 2016-08-31

Grupa nieformalna - Kierzkowiacy

74. Świadomy obywatel. Rady Dzielnic, tu zaczyna się aktywność obywatelska. Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Samorządności Nasza Dzielnica przez zakup sprzętu (obiektyw i akcesoria fotograficzne).

Wysokości przyznanych  środków – 4500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00

2016-07-01 - 2016-08-28

FUNDACJA WSPIERANIA SAMORZĄDNOŚCI NASZA DZIELNICA

75. Doposażenie Stowarzyszenia Wandalowie. Cele projektu: 1. Wzrost potencjału organizacji poprzez realizację działań projektowych (zakup
wyposażenia). 2. Wzrost liczby mieszkańców angażujących się w działania stowarzyszenia i
inicjatywy lokalne.

Wysokości przyznanych  środków – 4750.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4749.99 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Stowarzyszenie Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie

76. II Nadbużańskie Spotkania Młodziezowe - Time Travellers. Celem projektu było pobudzenie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców naszej gminy a szczególnie
młodzieży poprzez zorganizowanie obozu warsztatowego z cyklem spotkań na temat
wielokulturowości naszego regionu, działalność na rzecz integracji Europejskiej, rozwijanie
kontaktów między społecznościami polski i Ukrainy oraz podniesienie świadomości istoty
wolontariatu.

Wysokości przyznanych  środków – 3800.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3800.00

od 01-06-2016r. do 31-08-2016 r.

Grupa nieformalna - Klub Turystyki im. Wiktora Zina

77. WARSZTATY KALIGRAFICZNE. Celem projektu było rozbudzenie pasji kaligrafii przez organizację warsztatów kaligraficznych, w wyniku
których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat piśmiennictwa oraz pobudzili sprawność
grafomotoryczną.

Wysokości przyznanych  środków – 4000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4000.00

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Grupa nieformalna - Klub Miłośników Kaligrafii

78. Bedą Bajki i Bajeczki dla Chłopczyka i Dzieweczki. Celem proejktu była realizacja 3 wizyt studyjnych, w ramach projektu odbyło się 18 warsztatów teatralnych oraz 16 spektakli teatralnych "Noc Bajek".

Wysokości przyznanych  środków – 4500.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016r.

Grupa nieformalna - Teatr „Tradycja

79. Kreatywne rozwiązania drogą do zdrowego stylu życia. Celem projektu było rozpowszechnianie mody na zdrowy styl życia i zachęcenie mieszkańców naszej wsi do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu ale i w zimniejsze dni na bardziej wysiłkowym treningu.

Wysokości przyznanych  środków -

Wysokości środków wydatkowanych -

od 10.05.2016 r. do 10.07.2016 r.

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet

80. Fabryka Wyobraźni – Warsztaty Teatralne. Głównym celem projektu było zorganizowanie warsztatów teatralnych, podczas których uczestnicy
pod okiem pedagogów oraz artystów przenieśli się w świat teatru.

Wysokości przyznanych  środków – 4100.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4100.00

od 01-05-2016r. do 31-08-2016r.

Grupa nieformalna - Przyjaciele sztuki

81. Jak zabawa to tylko w Orłowie! Wspólne miejsce zabaw i spotkań dzieci i dorosłych. Celem projektu było utworzenie wspólnego miejsca spotkań zabaw dla dzieci, młodzieży jak też i dorosłych.

Wysokości przyznanych  środków – 4400.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4400.00

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Grupa nieformalna - Koło Gospodyń Wiejskich nad Wolicą

82. Jarmark Świętojański. Celem Projektu była promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego na obszarze gminy Krasnystaw, z wykorzystaniem lokalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, Upowszechnianie szeroko rozumianej kultury,tradycji, zwyczajów ludowych i promocja lokalnych zespołów ludowych oraz atrakcyjnego turystycznie zespołu zamkowo-dworskiego w Krupem.

Wysokości przyznanych  środków – 3800.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3800.00

od 02-05-2016 r. do 08-07-2016 r.

Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego

83. Bądz aktywny - stworzenie siłowni. Celem projektu była integracja obywatelska poprzez uruchomienie siłowni dla uczestników z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krasnymstawie.

Wysokości przyznanych  środków – 4650.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4650.00

od 02-05-2016 r. do 02-06-2016 r.

STOWARZYSZENIE CARPE DIEM

84. Wspólne aktywne wakacje. Celem projektu były działania zmierzające w głównej mierze do aktywizacji i integracji rodzin zastępczych oraz aktywnego zagospodarowania ich wolnego czasu.

Wysokości przyznanych  środków - 4500.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00 

od 01-06-2016 r. do 31-08-2016 r.

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Ziemi Krasnostawskiej "UŚMIECH DZIECKA"

85. NIE WYPALAJ SIĘ! Głównym celem projektu było stworzenie utworu muzycznego i na jego podstawie nagranie
teledysku o szkodliwym działaniu dopalaczy.

Wysokości przyznanych  środków - 4500.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4500.00 

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Grupa nieformalna - KOŁO ULICZNYCH PASJI

86. "Calineczka" integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami z terenu gminy Wojsławice. Celem projektu było przeprowadzenie działań mających na celu włączanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo w nurt życia społecznego poprzez promowanie ich możliwości artystycznych.

Wysokości przyznanych  środków - 3700.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 3700.00 

od 01-05-2016 r. do31-08-2016 r.

Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczno

87. Jak to robią inni. Celem projektu było wspieranie rozwoju: społecznego i kulturalnego, prowadzenie i organizowanie zajęć, szkoleń, imprez i kulturalnych oraz działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wysokości przyznanych  środków – 4000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4000.00

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia

88. Rowerem po Ziemi Henryka Sienkiewicza. Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia, aktywizacja i integracja mieszkańców gmin: Krzywda, Wojcieszków, Adamów i Łuków.

Wysokości przyznanych  środków – 3600.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3589.60 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

od 01-05-2016 r. do 31-07-2016 r.

Grupa nieformalna - RAZEM AKTYWNIEJ

89. Pogotowie tradycji. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności w życiu społecznym i kulturalnym wśród mieszkańców gminy Serokomla poprzez udział w warsztatach i utworzenie zespołu ludowego .

Wysokości przyznanych  środków -

Wysokości środków wydatkowanych -

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Grupa nieformalna - Szalibabki

90. Kuchnia pachnąca tradycją. Celem
projektu było podtrzymywanie i upowszechnianie kulinarnej tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja
zdrowia.

Wysokości przyznanych  środków – 3300.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3300.00 

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

Grupa nieformalna - KGW Kobiety z pasją

91. Razem możemy więcej. Głównym celem projektu była integracja dzieci oraz ich rodziców poprzez organizację spotkań integracyjnych dla całej społeczności oraz
wycieczki edukacyjnej dla dzieci.

Wysokości przyznanych  środków - 4400.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4400.00

od 15-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

STOWARZYSZENIE "SZKOŁA MARZEŃ"

92. Ocalić od zapomnienia. Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z gminy Milanów w życie publiczne poprzez wyjazd edukacyjny, biegi uliczne i spotkania informacyjne.

Wysokości przyznanych  środków – 4200.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4200.00

od 01-05-2016 r. do 31-05-2016 r.

Grupa nieformalna - NIEZAPOMINAJKI

93. Jesteś wart,tyle co dajesz. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Jabłoń w życie publiczne poprzez przypomnienie osoby Jadwigi Tokarskiej oraz organizację wydarzeń kulturalno-integracyjnych.

Wysokości przyznanych  środków – 4930.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4819.52 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

od 01-05-2016r. do 31-05-2016 r.

Grupa nieformalna - Jabłonianki

94. Wsparcie+Aktywność=Skuteczność. Główny cel projektu to wzrost potencjału organizacyjnego i promocyjnego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Bełcząc oraz możliwości organizacji bezpłatnych szkoleń,
warsztatów, spotkań,zebrań mieszkańców i członków tego stowarzyszenia.

Wysokości przyznanych  środków – 4000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4000.00

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Bełcząc

95. Weekend z LRY w kadrze Fundacji Solidarni Lokalnie. Głównym celem projektu było wzbogacenie młodej organizacji o nowy sprzęt oraz organizacja imprezy pt.
„Weekend z LRY”.

Wysokości przyznanych  środków – 3000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3000.00

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

Fundacja Solidarni Lokalnie

96. Nagranie i rozpowszechnienie zapomnianych ludowych kolęd i pastorałek Zespołów PELAGIA i FRUMENT - MROCZNE KOLĘDY. Głównym celem projektu było ocalenie od zapomnienia dawnych melodii i pieśni z regionu Ryk.

Wysokości przyznanych  środków - 3000.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 3000.00 

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Grupa nieformalna - Zespół Śpiewaczy

97. Zagospodarowanie terenu po byłej świetlicy wiejskiej w Dańcach. Głównym celem projektu było zagospodarowanie terenu po byłej świetlicy wiejskiej w Dańcach.

Wysokości przyznanych  środków – 5000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dańcach

98. Festyn Rodzinny. Głównym celem projektu była organizacja Festynu rodzinnego "Tacy sami i nie sami".

Wysokości przyznanych  środków - 4800.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4800.00 

od 02-05-2016 r. do 18-06-2016 r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Parasol” w Woli Uhruskiej

99. Ta strona myła, de maty wrodyła. Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w utrwalanie i upowszechnianie kultury nadbużańskiej, jej pielęgnowanie oraz podnoszenie świadomości na temat wartości lokalnych dóbr kultury w najbliższym środowisku.

Wysokości przyznanych  środków – 3800.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3800.00

od 01.05.2016 r. do 31.07.2016 r.

Grupa nieformalna - Zespół Jarzębina

100. Uroczy zakątek adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby stowarzyszenia. Głównym celem projektu była adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby stowarzyszenia „Uroczy zakątek” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Majdan Mały i okolic

Wysokości przyznanych  środków – 4560.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4549.17 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

„Uroczy zakątek” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Majdan Mały i okolic

101. HISTORIA WPISANA W MURY. Głównym celem projektu była integracja lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży), ukazanie artystycznego wymiaru sztuki malarstwa wielkoformatowego młodszym i starszym pokoleniom mieszkańców, kreowanie twórczych postaw wśród młodych ludzi.

Wysokości przyznanych  środków – 3950.00

Wysokości środków wydatkowanych - 3950.00

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Grupa nieformalna - Grupa Stforky

102. Aktywni seniorzy liderami w swoim otoczeniu. Celem projektu było wdrożenie do bycia liderem w środowisku lokalnym seniorów, w szczególności kobiet poprzez organizację warsztatów.

Wysokości przyznanych  środków – 4300.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4300.00

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016 r.

Stowarzyszenie Magiczny Ogród

103. Zakup wyposażenia do siedziby Stowarzyszenia Pro Nobis szansą na rozwój. Głównym celem projektu było wsparcie instytucjonalne stowarzyszenia Pro nobis w biurka, krzesłą, stoły i inne drobne wyposażenie biura.

Wysokości przyznanych  środków - 5000.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00 

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

Stowarzyszenie Pro nobis

104. Działajmy profesjonalnie! Celem projektu było wzmocnienie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Żurawnicy poprzez zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego.

Wysokości przyznanych  środków -

Wysokości środków wydatkowanych -

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy

105. Otwarte drzwi. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych z terenu gminy Komarów-Osada oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez włączenie seniorów w organizację wydarzeń rekreacyjno-sportowo-kulturalnych.

Wysokości przyznanych  środków - 5000.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 5000.00 

od 12-05-2016 r. do 14-08-2016 r.

Grupa nieformalna - Klub Seniora

106. Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Mokremlipiu. Celem projektu było stworzenie warunków do całorocznego korzystania z lokalu świetlicy wiejskiej.

Wysokości przyznanych  środków - 4050.00 

Wysokości środków wydatkowanych - 4050.00 

od 05-05-2016 r. do 08-31-2016 r.

Grupa nieformalna - Andrzejkowe Nutki

107. Organizacja z potencjałem. Celem projektu jest zwiększenie potencjału i rozwój Stowarzyszenia Kosobudy na Roztoczu",poprzez zakup sprzętu komputerowego i namiotu wystawienniczego.

Wysokości przyznanych  środków – 4400.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4400.00

od 01-05-2016 r. do 30-06-2016 r.

Kosobudy na Roztoczu

108. Rekreacyjne centrum wsi. Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum
wsi Szopinek przy świetlicy wiejskiej

Wysokości przyznanych  środków – 4000.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4000.00

od 09-05-2016 do 31-07-2016 .

Grupa nieformalna - Grupa sąsiedzka

109. Dawaj chodź! - gry podwórkowe stare i nowe. Celem projektu było zwiększenie zaangażowania dorosłych i dzieci - mieszkańców gminy Sitno w życie społeczne poprzez wspólną realizację pomysłów na spędzanie czasu wolnego.

Wysokości przyznanych  środków – 4850.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4620.65 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

od 01-05-2016 r. do 31-07-2016 r.

Grupa nieformalna - Projektowe biuro podwórkowe

110. Zwierzyniecka Republika Bab Aktywnych. Celem główny projektu było wsparcie rozwoju wspólnot i aktywnych społeczności lokalnych poprzez szkolenia i wyjazdy studyjne.

Wysokości przyznanych  środków – 4100.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4100.00

od 01-05-2016 r. do 31-08-2016r.

Grupa nieformalna - Zwierzyniecka Republika Bab Aktywnych

111. Akademia bajki, słowa i obrazu. Celem projektu było propagowanie twórczości artystycznej dzieci, popularyzacja czytelnictwa i przybliżenie uczestnikom projektu tradycji ustnych opowieści.

Wysokości przyznanych  środków – 4400.00

Wysokości środków wydatkowanych - 4399.99 

Niewielki oszczędności wynikają z rzeczywistych poniesionych kosztów w poszczególnych pozycjach w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

od 05-05-2016 do 26-08-2016

Grupa nieformalna - Animatorzy Zmiany

 

Opis projektów zrealizowanych w 2015r.

1. Wsparcie dla rozwoju systemu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu polegała na wsparciu poprzez dofinansowanie rozwoju nowo założonej organizacji pozarządowej jaką jest Fundacja „AirBag” Bezpieczeństwo i dukacja. Doposażenie Fundacji w podstawowe środki dydaktyczne/techniczne pozwoliło przeprowadzić profesjonale szkolenia dla różnych grup społecznych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolenia po 1.09.2015 w szkole podstawowej w Bychawie
2. Zwiększenie partycypacji mieszkańców Wąwolnicy, poprzez wspólne działania na rzecz utworzenia półkolonii dla dzieci. Celem głównym projektu było zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców Wąwolnicy, poprzez wspólne działania na rzecz utworzenia półkolonii dla dzieci. Cel ten został osiągnięty i zorganizowano półkolonie letnie dla dzieci w wieku 7-12 lat, które trwały dwa tygodnie. W ich organizację włączyło się dużo lokalnych olontariuszy oraz partnerzy projektu.
3. Ograniczamy ograniczenia. Celem projektu "Ograniczamy ograniczenia" była pomoc żyjącym w Lublinie osobom po urazach neurologicznych, które zarówno w szpitalu jak i po jego opuszczeniu koniecznie potrzebują długofalowej, wielowymiarowej rehabilitacji, by powrócić do sprawności. Aby zrealizować podstawowy cel, podjęto działania na dwóch płaszczyznach. Pierwszą były warsztaty plastyczne, które odbywały się w szpitalu SPSK 4 w Lublinie na oddziale rehabilitacji. Dzięki warsztatom nastąpił rozwój umiejętności plastycznych i motoryki małej u pacjentów. Drugą płaszczyznę działania stanowiły zajęcia indywidualne prowadzone przez animatora czasu wolnego.
4. RAZEM BUDUJEMY BOISKO DO SIATKÓWKI/BADMINTONA. Główny cel projektu,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w każdym wieku, został osiągnięty poprzez zakup elementów i wykonanie boiska sportowego do siatkówki i badmintona oraz przeprowadzenie turnieju.
5. Rozwój Fundacji Dwa Ognie. W efekcie realizacji projektu założony cel projektu został osiągnięty. Nastąpił rozwój i wzmocnienie potencjału Fundacji Dwa Ognie przez dokonanie zakupów niezbędnego sprzętu i materiałów, które służą usprawnieniu pracy naszej organizacji a co za tym idzie wzmocnienie trzeciego sektora na Lubelszczyźnie i pośrednio zwiększenie zaangażowania organizacji w działalność pożytku
publicznego.
6. Wsparcie na starcie. Fundacja, jako młoda organizacja dzięki projektowi została doposażona w niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt elektroniczny. Dzięki wsparciu z programu "Lubelskie Lokalnie - Mikrodotacje z FIO" fundacja mogła zakupiony sprzęt udostępniać wolontariuszom i gościom na potrzeby działalności fundacji. W ramach projektu zrealizowane zostały 3 filmy instruktażowe, które zostały opublikowane na utworzonym, fundacyjnym kanale youtube, a następnie opublikowane w serwisach społecznościowych, a także na stronie internetowej.
7. MOJA BABCIA TO POTRAFI. W trakcie realizacji projektu zostały osiągnięte założone cele tj. integracja międzypokoleniowa poprzez wspólny udział w warsztatach. Przeprowadzono trzy warsztaty z scrapbookingu, trzy warsztaty z decoupage oraz trzy warsztaty bibułkarskie. Zrealizowany projekt uwidocznił potrzebę zajęć dla osób starszych jak również ich chęć do wspólnych spotkań.
8. Miasto bez Chmur. Cel został osiągnięty nastapiła aktywizacja młodych artystów, ich środowiska, wymiana kontaktów, umiejętność działania w przestrzeni pozainstytucjonalnej, praca ze społecznościami lokalnymi, wykluczonymi z uczestnictwa w kulturze. Poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez zaangażowanie studentów i absolwentów lubelskich uczelni wyższych w sztukę współczesną, zaangażowaną społecznie, w przestrzeni pozainstytucjonalnej.
9. Rozwój stowarzyszenia. Główny cel projektu „Rozwój stowarzyszenia” to rozwój potencjału Stowarzyszenia ETOS, dzięki któremu można świadczyć pomoc, wsparcie lub udzielać informacji osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo, wykluczonym cyfrowo i społecznie, powracającym z pracy z zagranicy. Poprzez realizację projektu nastąpił rozwój potencjału Stowarzyszenia, dzięki któremu mogliśmy świadczyć pomoc, wsparcie, udzielać informacji.
10. Fundacja na Start. Celem realizowanego przez Fundację działania było: podniesienie standardów funkcjonowania fundacji Rozwoju Aktywności Lokalnej oraz na sprawne zarządzanie poprzez zakup drukarki i aparatu telefonicznego; a także ograniczenie kosztów funkcjonowania fundacji przez udział w szkoleniu z rachunkowości.
11. Wiejskie mobilne kino objazdowe. Celem projektu „Wiejskie mobilne kino objazdowe” było zwiększenie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych Ziemi Garbowskiej poprzez uruchomienia wiejskiego mobilnego kina objazdowego. Realizacja projektu dała możliwość mieszkańcom naszej gminy uczestniczenia w kulturze masowej (projekcje filmów), z której na co dzień nie korzystają, z racji znacznego oddalenia od ośrodków miejskich. Projekt zmniejszył dysproporcje i poprawił poziom życia na wsi.
12. Piłkarska wyprawka dla amatorek. Dzięki realizacji projektu "Piłkarska wyprawka dla amatorek" z lepszym efektem udaje nam się upowszechniać kulturę fizyczną wśród kobiet, a także szkolić większą liczbę adeptek futbolu. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu możemy dotrzeć do większej ilości kobiet, a także zindywidualizować szkolenia. Realizacja projektu wpłynęła bardzo pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności organizowanych przez nas przedsięwzięć. Odkąd możemy zapewnić sprzęt każdej ćwiczącej, wzrosło zainteresowanie prowadzonymi przez nas treningami.
13. Bezpieczne Aktywne Wakacje - BAW. W wyniku realizacji dzieci nauczyły się aktywnie i na sportowo spędzać czas wakacji na wsi. Zapoznały się z zasadami oszczędzania energii, segregacji śmieci oraz poznały odnawialne źródła energii. Realizacja projektu pozwoliła urozmaicić wakacje dzieciom spędzającym czas wakacji na wsi oraz pokazała rodzicom, że aktywne formy animacyjne są świetnie przyjmowane przez dzieci. Przeprowadzone działania rozwinęły świadomość ekologiczną, turystyczną oraz uaktywniły dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego. Ważnym aspektem projektu było zintegrowanie rodziców dzieci uczestniczących w projekcie.
14. Lokalne Centrum Młodzieżowe ""Mania Działania". Celem niniejszego projektu było zaktywizowanie młodzieży ze wsi Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi i Kolonia Chmiel do wykorzystania potencjału jakim jest świetlica wiejska i stworzenia na jej bazie Młodzieżowego Centrum Lokalnego "Mania Działania" - z ofertą kulturalną, sportową, edukacyjną dla mieszkańców. Centrum za które wzięli odpowiedzialność i je współtworzą. W wyniku realizacji projektu młodzież została przeszkolona i przygotowania do pracy na rzecz społeczności lokalnej.
15. SKML Motorowcy. Celem realizowanego projektu było wzmocnienie potencjału młodej ngo i utworzenie miejsca współpracy wszystkich kibiców na rzecz promowania sportu oraz kibicowania jako alternatywy dla spędzania wolnego czasu, a także zaangażowania społeczności lokalnej.
16. Samorządowa Akademia Młodzieżowa. Celem projektu było wykreowanie młodych liderów lokalnych zdolnych aktywizować swoje środowiska i grupy koleżeńskie, poprzez przeszkolenie osób w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
17. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowej w internecie. Wzmocnienie potencjału młodej ngo oraz prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla organizacji pozarządowych w zakresie e-marketingu ponadtoi udostępnienie w internecie bezpłatnego kurs e-learningowy, gdzie każdy zainteresowany miał możliwość zapoznać się podstawowymi zasadami prowadzenia działań promocyjnych informacyjnych w internecie
18. Warsztaty artystyczne „Im dalej w SAD tym więcej SZTUKI”. Celem projektu było stworzenie dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze i twórczego wykorzystania czasu wolnego w okresie wakacji, poprzez realizację cyklu warsztatów z zakresu edukacji artystycznej.
19. PRACOWNIA TWÓRCZYCH. W wyniku realizacji projektu nastąpiło wzmocnienie Stowarzyszeni (młodej organizacji pozarządowej) poprzez zakup pieca do wypału raku wraz z wyposażeniem. Przeprowadzono pokazowe wypały oraz odbyły się warsztaty ceramiczne na których uczestnicy sami szkliwili i uczestniczyli w spektakularnym procesie wypału. Informacja o dodatkowej ofercie warsztatowej tj. ceramiki raku
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy będą uczestniczyć w regularnych cotygodniowych warsztatach ceramicznych.
20. "Razem dla integracji- wspólne działania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świdnika". Dzięki realizacji projektu „Razem dla integracji-wspólne działania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świdnika” nastąpiło zintegrowanie
środowiska dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej wokół działań związanych z poznawaniem kultury i historii najbliższej okolicy miejsca zamieszkania. Tego rodzaju aktywność była punktem wyjścia dla kształtowania postawy tolerancji, szacunku i zrozumienia dla mniejszości narodowych iich miejsca w lokalnej społeczności. Zaplanowane cele dzięki przeprowadzonym edukacyjno-kulturalnym działaniom zostały zrealizowane.
21. Niedrzwickie ginące zawody. Głównym celem projektu było podjęcie działań zmierzających do przypomnienia mieszkańcom gminy Niedrzwica Duża jak wyglądała kiedyś praca olejarza i garncarza. Nastąpił wzrost świadomość mieszkańców wsi w zakresie własnej historii i tradycji została poprzez możliwość udziału w zorganizowanych w ramach projektu warsztatach z tłoczenia oleju metodami tradycyjnymi oraz warsztatów z garncarstwa. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzenia Skansenu maszyn i urządzeń rolniczych prowadzonego przez Fundację.
22. "Komputer potrzebny od zaraz". W wyniku realizacji projektu nastąpiło wzmocnienie potencjału Fundacji Maestria (młoda NGO) i pozycji na rynku organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Fundacja utrzymuje kontakty z organizacjami pozarządowymi na Lubelszczyźnie i innymi organizacjami w państwach europejskich, zaangażowała się w działania wolontarystyczne mające na celu pobudzenie
aktywności społeczności lokalnych na terenie Województwa Lubelskiego.
23. Cartónowy zawrót głowy. Celem projektu było wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia poprzez zakup m.in.. sprzętu, rekwizytów, kostiumów. Równorzędnym celem projektu była także integracja członków Stowarzyszenia ich Rodzin oraz Podopiecznych. Pośrednim celem projektu było propagowanie wśród mieszkańców i władz samorządowych działalności zarówno Stowarzyszenia jak i Partnerów projektu co zaowocowało zwiększonym zaangażowaniem darczyńców , oraz zainteresowaniem wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.
Stowarzyszenia ich Rodzin oraz Podopiecznych.
24. Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Fundacji „Świat według Ludwika Braille’a”. Celem Projektu było wzmocnienie potencjału organizacyjnego Fundacji, zwiększenie kompetencji współpracujących z Fundacją wolontariuszy oraz podniesienie jakości działań podejmowanych przez Fundację na rzecz osób niewidomych.
25. Wyposażenie fundacji Słoneczny Pokój w sprzęt potrzebny do realizacji planowanych zadań.Celem projektu było wzmocnienie potencjału Fundacji -zakupiono cztery urządzenia niezbędne do realizacji obecnych założeń statutowych fundacji.
26. Za sztuką po sznurku. Projekt obejmował cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Stare Miasto w Lublinie, oparty o aktywne zwiedzanie miejsc związanych ze sztuką Lublina i Lubelszczyzny i połączony z nimi cykl warsztatów praktycznych, w oparciu o różne techniki plastyczne, z naciskiem na techniki rękodzielnicze i recyclingowe.
27. Świetlica dla każdego. W ramach projektu "Świetlica dla każdego ” zrealizowane zostały warsztaty z zakresu animacji społecznej i kulturalnej. Uczestniczyli w nich osoby reprezentujące świetlice wiejskie w Pliszczynie, Elizówce, Jakubowicach Murowanych, Ćmiłowie. Osoby te zainteresowane
są podejmowaniem działań na rzecz aktywizacji mieszkańców w swoich miejscowościach z wykorzystaniem infrastruktury świetlic wiejskich.
28. Dwie strony? Dwie racje? Zacznijmy mediację!. Działania podjęte w ramach Projektu miały charakter kompleksowy i przyniosły wymierne efekty - powstał i został zrealizowany (warsztaty) oraz poddany ewaluacji autorski program "UCZEŃ jako MEDIATOR". Beneficjenci Projektu stanowią "młodą kadrę" dla mającego powstać Lubelskiego Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych.
29. Smak Regionu. Celem projektu była promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i rękodzieła. Wszystkie podjęte działania miały na celu zainteresowanie w/w produktami okolicznych mieszkańców inprzedsiębiorców. Poprzez projekt zwróciliśmy uwagę na różnicę pomiędzy produktami zrobionymi metodami tradycyjnymi bez ulepszaczy a tymi które zostały wytworzone w produkcji masowej.
30. Lubelscy diabetycy - profesjonalnie.Celem projektu było wyposażenie Lubelskiego Stowarzyszenia Diabetyków w sprzęt niezbędny do prowadzenia w sposób profesjonalny bezpłatnych szkoleń dla osób chorujących na cukrzycę.
31. Słodkie M1. Celem głównym projektu "Słodkie M1" było WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I ZASOBÓW OSOBOWYCH I MATERIALNYCH Stowarzyszenia poprzez wielopłaszczyznowe działania realizowane w siedzibie organizacji w województwie lubelskim. Dzięki możliwości zrealizowania projektu już wzmocniliśmy potencjał. Wykonanie remontu siedziby organizacji pozwoliła zmienić postawę członków w biernej na aktywną poprzez aktywność w wielu działaniach.
32. Wrak Race - START!. Celem projektu było zaopatrzenie stowarzyszenia w niezbędne narzędzia takie jak plakaty, ulotki, legitymacje członkowskie, wizytówki, pieczątki i stworzenie strony internetowej oraz zakup laptopa do organizacji Motoryzacyjny Festynu Rodzinnego połączonego z wyścigami Wrak Race oraz innych działań np. konkursów związanych z bezpieczeństwem drogowym.
33. Rozwój Fundacji „Dla Pokoleń”. Realizacja projektu wzmocniła potencjał techniczny Fundacji "Dla Pokoleń" poprzez zakup sprzętu biurowego oraz opracowanie i wykonanie strony Internetowej Fundacji wraz z materiałami promocyjnymi. Projekt umożliwił profesjonalne promowanie działalności organizacji oraz rekrutację do planowanych działań. Dzięki zrealizowanemu projektowi Fundacja sprawnie i płynnie wypełnia zadania statutowe, dociera do większej liczby beneficjentów, sprawnie aplikuje o środki na realizację celów statutowych, efektywnie komunikuje się z adresatami działań oraz promuje
podejmowane aktywności.
34. Wolontariat w Krępcu - AKTYWACJA!Realizacja projektu przez grupę nieformalną Jagodzianki, przyczyniła się do osiągnięcia celu tj. zmobilizowania społeczności lokalnej do podjęcia wspólnych działań oraz rozwiązanie lokalnego problemu, jakim było zanieczyszczenie lasu. Poprzez realizację projektu nastąpiła zaktywizacja mieszkańców miejscowości Krępiec, zwiększenie ich zaangażowania w życie wspólnoty, promowanie idei wolontariatu. Zaplanowane w ramach projektu aktywności to nie tylko czynności techniczne związane z porządkowaniem lasu, ale również cykl
działań o walorach edukacyjnych.
35. "Lepszy start!" - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Fundacji "Architekci kultury". Celem głównym projektu „Lepszy start! było zwiększenie potencjału i rozwój Fundacji „Architekci kultury” poprzez zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania co dało możliwość profesjonalnej realizacji zadań statutowych. Dzięki zakupionemu sprzętowi Fundacja ma możliwość promowania swoich dokonań, aktywizowania się na Facebooku, kontaktowania z potencjalnymi uczestnikami i odbiorcami projektów realizowanymi przez Fundację.
36. Doposażenie w niezbędne urządzenia biurowe Fundacji I2. Głównym celem projektu "Doposażenie w niezbędne urządzenia biurowe Fundacji I2" byłob doposażenie Fundacji I2 w niezbędne urządzenia biurowe pozwalające na sprawne funkcjonowanie i organizowanie zaplanowanych działań dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych, młodzieży, NGO i JST oraz realizacji celów statutowych fundacji.
37. "Fundacja "Inaczej" profesjonalnie". Główny cel projektu: "Fundacja "Inaczej" profesjonalnie" został osiągnięty. Podjęte działania wpłynęły bezpośrednio na budowanie profesjonalnie działającej Fundacji poprzez wyposażenie jej w niezbędne, odpowiednie narzędzia oraz wyszkolenie osób bezpośrednio związanych z działaniami Fundacji, w tym wolontariuszy. W wyniku realizacji projektu został zakupiony sprzęt oraz zostały
przeprowadzone warsztaty szkoleniowe.
38. Sztuka dla zdrowia - kobiety kobietom. Celem głównym projektu było wzmocnienie zdrowia psychicznego kobiet wchodzących w okres drugiej połowy życia - został w pełni zrealizowany. Wszystkie kobiety uczestniczki projektu wzmocniły się psychicznie,rozwinęły umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami, stały się bardziej świadome swoich zasobów i możliwości, własnej wartości, nawiązały wspierające kontakty i relacje,uruchomiły swój potencjał twórczy w działaniach artystycznych (warsztaty). Podniosły swoją samoocenę i wzmocniły poczucie własnej wartości.
39. „Aktywator zmian”. Realizacja projektu "Aktywator zmian" przyczyniła się do osiągnięcia głównego celu projektu tj wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia i wzmocnienienia jego potencjału merytorycznego i technicznego. Dokonano zakupu sprzętu oraz zoorganizowano wyjazd szkoleniowo - integracyjny, który wpłynął znacząco na integrację członków Stowarzyszenia co w przyszłości na pewno zaowocuje bardziej aktywnym włączeniem się w pracę na rzecz środowiska lokalnego. Wiedza jaką członkowie zdobyli podczas szkolenia wpłynie na profesjonalizację działań, oraz zwiększy obszar świadczonych przez nas usług szczególnie w zakresie turystyki wiejskiej i przedsiębiorczości w oparciu o istniejące tu zasoby kulturowe i przyrodnicze
40. Sztuka Nauki. Głównym celem projektu było promowanie i edukowanie w zakresie nowych możliwości artystycznego wyrazu, wraz z umieszczaniem nowych elementów w przestrzeni miejskiej, które mają silnie zarysowany walor edukacji kulturalnej, skłaniający do refleksji z poziomu
jednostki – użytkownika przestrzeni miejskiej, a zarazem użytkownika-konsumenta energii elektrycznej i różnych wykorzystujących ją urządzeń. Namacalnym, skłaniającym do refleksji wyrazem były instalacje w ramach zoorganizowanej wystawy.
41. Podniesienie potencjału Fundacji Inicjatyw Społecznych. Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim było podniesienie jakości działań i aktywności fundacji z wykorzystaniem nowego sprzętu , służącego do organizacji kulturalnych, edukacyjnych oraz doskonalących umiejętności zadań i promowania Fundacji. Ponadto pośrednio nastapił wzrost potencjału III sektora, jakości usług edukacyjnych, wzrostu kwalifikacji ludności, udoskonalenie i rozwoju rynku pracy, przeciwdziałaniu bezrobociu , podniesieniu jakości pracy jak również zwiększeniu oferty
ujętej w celach statutowych fundacji.
42. Rozwińmy skrzydła – rozwój Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Biszczy - Projekt był ukierunkowany na wsparcie rozwoju stowarzyszenia, poprzez zakup niezbędnego sprzętu biurowego potrzebnego do prowadzenia dokumentacji.
43. Akcja animacja - wsparcie instytucjonalne - Celem projektu było wsparcie instytucjonalne naszej Fundacji przez zakup odpowiedniego sprzętu do prowadzenia szkoleń dla młodej organizacji Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego.
44. Bardzo się starajmy, dzieciom radość dajmy – teatralna integracja - Celem projektu było zaangażowanie grupy osób (emerytów i rencistów) w życie publiczne powiatu janowskiego, poprzez przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego w szkołach i przedszkolach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
45. W zdrowym ciele zdrowy duch - Dzięki realizacji projektu kobiety biorące w nim udział poznały formy i techniki wykonywania ćwiczeń fizycznych ogólnorozwojowych oraz zasady zdrowego odżywiania. Poprzez aktywne wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem przyrządów zakupionych z dotacji i zmianę sposobu odżywiania poprawił się ogólny stan zdrowia oraz wzrosło ich poczucie wartości. Dzięki grupowym sesjom treningowym i spotkaniach, stały się bardziej aktywne społecznie i zachęcają kolejne osoby do zainteresowania się zdrowym stylem życia.
46. Cudze chwalicie, swego nie znacie! - wakacje w Naszej Małej Ojczyźnie - Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu dzieciom podczas wakacji poprzez organizację 6 spotkań obejmujących: gry i zabawy, wycieczkę, warsztaty kulinarne, rajd rowerowy, poznawanie historii i tradycji naszego regionu. Celem projektu było również przybliżenie historii i kultury regionu młodym mieszkańcom wsi Krzemień, a także aktywizowanie ich do ruchu na świeżym powietrzu wśród przyrody Lasów Janowskich.
47. Zadbaj z nami o swoje zdrowie - Głównym celem naszego projektu było przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtowanie podstaw prozdrowotnych, wykorzystanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim integracji mieszkańców wsi Krzemień Pierwszy. Realizator zapoznał dzieci z różnymi technikami artystycznymi, dzięki którym mogłyby one wyrażać swoje emocje oraz nauczyć się wykorzystywania nietypowych materiałów ,które mogą się stać środkami artystycznego wyrazu, np. powtórnego wykorzystania odpadów.
48. Stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci - projekt polegał na zakupie wyposażenia niezbędnego do stworzenia bezpiecznego placu zabaw dla dzieci.
49. Manufaktura aniołów - Cel projektu był samorozwój i integracja kobiet, mieszkanek gminy Zakrzówek. Zorganizowano cykl warsztatów artystycznych wykorzystujących nieznane ale bardzo efektowne materiały Powertexu.
50. Pod dębem w Dąbrowce - Celem projektu było zbliżenie do siebie różnych „grup społecznych” ze wsi: stałych rodowitych mieszkańców, „osadników” czyli mieszkańców napływowych oraz działkowiczów i letników, a także przyjeżdżających do nas turystów. Dlatego w ramach projektu w centrum wsi powstało otwarte miejsce do spotkań.
51. Szlak turystyczny po Świerżach - Celem projektu byłą integracja społeczności lokalnej w działaniach obywatelskich na rzecz kultury, turystyki i ochrony unikalnych zabytków. W ramach projektu odbyły się akcje sprzątania, wytyczania szlaków turystycznych oraz wykonano tablice informacyjne.
52. Mamo, Tato, co Wy na to? - Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości konsumenckiej dzieci w wieku od 6 do 12 lat z terenu gminy Niedźwiada oraz uwrażliwienie ich na problem marnowania żywności.
53. Babcia uczy gotować - Celem projektu była integracja międzypokoleniowa 15 - osobowej grupy kobiet poprzez powrót do tradycji wspólnego gotowania i biesiadowania oraz wznowienie działania Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Zakępie. W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne i spotkania z dietetykiem i kelnerem.
54. Rodzinny piknik z babcią i dziadkiem - Celem głównym projektu było zorganizowanie przez grupę seniorów rodzinnego międzypokoleniowego pikniku dla mieszkańców miasta, podczas którego młodsi uczestnicy poznali, a starsi przypomnieli sobie dawne zabawy, tańce, piosenki i smaki.
55. Pobudzimy Charlejów - Głównym celem projektu było zwiększenie partycypacji społecznej poprzez oddolne stworzenie wizji rozwoju wsi Charlejów przez grupę co najmniej 30 mieszkańców w okresie realizacji projektu i zwiększenie aktywności społecznej minimum 30 jej mieszkańców.
56. Plantacja Graczy - Cel projektu było stworzenie w szkołach i ośrodkach kultury grup uczniów i osób zainteresowanych tematyką gier planszowych oraz wyjazd na grę terenową(LARP).
57. Rudeński kufer tradycji- z tradycją w przyszłość - Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z gminy Milanów w życie publiczne. Projekt obejmował wyrównywanie różnic w dostępie do kultury poprzez : prowadzenie zajęć edukacyjnych, plastycznych, ceramicznych i rękodzieła ludowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy.
58. Razem z mamą i tatą - Celem projektu była poprawa więzi rodzinnych i społecznych mieszkańców ziemi sosnowickiej osiągnięty poprzez organizację rozgrywek rodzinnych.
59. Wsparcie dla Stowarzyszenia „Greenways Polska” na utworzenie strony internetowej promującej lokalną przedsiębiorczość - Celem projektu było utworzenie strony internetowej www.greenways.org.pl dla Stowarzyszenia „Greenways Polska” jako medium umożliwiające promować działania organizacji i aktywizować lokalne społeczności w zakresie lokalnej przedsiębiorczości przy Zielonych Szlakach Greenways.
60. Tacy sami - bez ściany między nami! - Głównym celem naszego projektu była integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie o różnym stopniu niepełnosprawności z osobami sprawnymi fizycznie i psychicznie poprzez realizacje cyklicznych spotkań.
61. Rowerem po Ziemi Wohyńskiej - celem projektu była poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na drodze oraz aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Wohyń poprzez cykl wycieczek rowerowych mających na celu poznanie najbliższej okolicy.
62. Bawmy się razem - Celem projektu było utworzenie bezpiecznego placu zabaw i wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci mieszkających we Wrzosowie.
63. Wyposażenie Klubu Karate Tradycyjnego Ryki w sprzęt sportowy - Głównym celem projektu było wyposażenie Klubu w maty oraz tarcze do ćwiczeń. Dzięki temu poszerzyli ofertę klubu oraz podnieśli standard szkolenia jego członków.
64. Wesoły i aktywny Senior - Celem projektu był wzrost aktywności społecznej osób powyżej 60 roku życia z terenu gminy Kłoczew przez założenie Klubu oraz warsztaty i spotkania.
65. Rowerowe Roztocze - Projekt swoimi działaniami objał budowę toru do szkolenia techniki jazdy, rajd rodzinny oraz Zawody "Pokonaj siebie".
66. Turystyka z Pasją do dzieła! - Celem projektu było podniesienie kwalifikacji członków Stowarzyszenia Turystyka z Pasją i rozwój Stowarzyszenia. W efekcie projektu 15 osób podniosło swoje kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy, kajakarstwa i GISu.
67. Smaki natury w kuchni naszych babć - W trakcie projektu przeprowadzono 3 spotkania w formie warsztatów kulinarnych, rodzinne jagodobranie oraz konkurs wypieków.
68. Spotkania ze sztuką, bo... „Świat bez sztuki jest jak dom bez okien” - Celem głównym projektu było zapoznanie 15-osobowej dzieci i młodzieży pochodzącej z małej wsi Dominikanówka z różnego rodzaju sztuką poprzez aktywny ich udział m. in. w spotkaniach teatralnych, muzycznych, plastyczno-technicznych i filmowych oraz stworzenie odpowiednich warunków do odkrywania przez nich własnych pasji i predyspozycji z różnych dziedzin sztuki oraz do ich twórczego rozwoju.
69. Silni lokalnie - chętni do działania - Celem projektu było wzmocnienie młodej organizacji przez zakup niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu i materiałów: laptop, drukarkę wielofunkcyjną, aparat cyfrowy, kartę Sandisc, mysz optyczną, torbę notebooka, listwę antyprzepięciową, torbę na aparat oraz materiały biurowe.
70. To i owo na ludowo - Głównym celem projektu było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej przez organizację spotkań, warsztatów oraz kiermaszu..
71. Zaangażowani i pomocni - Celem projektu było zwiększenie zaangażowania i aktywności 15 mieszkańców gminy Komarów-Osada w życie publiczne w celu wzmocmnienia pontecjału Stowarzyszenia DLA CIEBIE poprzez doposażenie lokalu w sprzęt biurowy (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, krzesło, sztuka, szafa, materiały biurowe oraz komplet książek tematycznych)
72. Manufaktura Aniołów - Celem projrktu był samorozwój i integracja kobiet, mieszkanek gminy Zakrzówek. Zorganizowano cykl warsztatów artystycznych wykorzystujących nieznane ale bardzo efektowne materiały Powertexu.
73. Organizacja i rozwój III sektora - Stowarzyszenie Po prostu Razem - Celem projektu było wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacja stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu biurowego (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, program księgowy).
74. Dolce Vita - siła i potencjał III sektora - Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacja Fundacji poprzez zakup Sprztu biurowego (laptopa z oprogramowaniem, projektora oraz programu księgowego).
75. Magiczny świat bajki, baśni i legendy - Projekt składał się z warsztatów Kamishibai skierowanych do nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów i pedagogów oraz z konkursu plastycznego Kamishibai „Magiczny świat bajki, baśni i legendy...” dla uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej i kl. 1-3 gimnazjum. Celem głównym projektu było propagowanie twórczości artystycznej młodych ludzi i popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy artystyczne, pobudzanie wyobraźni plastycznej i kształtowanie wypowiedzi językiem plastycznym, integracja placówek oświatowych i kulturalnych z czterech powiatów oraz pobudzenie aktywności i współpracy różnych lokalnych partnerów wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
76. Czasoumilacz dzieci i młodzieży - Celem projektu było stworzenie, poprzez zakup różnego rodzaju przyrządów sportowych, gier planszowych, artykułów szkolnych lub zabawek do swietlicy, miejsca dla dzieci i młodzieży gdzie spędzałyby swój wolny czas po zajęciach lekcyjnych.
77. Zasady fair play w nowoczesnych formach rekreacji ruchowej Piłka nożna BAŃKOWA – Celem projektu było kształtowanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w duchu zasad Fairplay, szacunku dla siebie i innych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz zachęcanie uczniów do popularyzowania takiego stylu życia w swoim najbliższym otoczeniu.
78. Projekty szyte na miarę! - Celem projektu było utworzenie w okresie do 31.08.2015 r. portalu internetowego -narzędzia do pozyskiwania od mieszkańców Gminy informacji o ich potrzebach, oczekiwaniach, problemach celem tworzenia projektów społecznych zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców.
79. Doposażenie OSP Krzewica w sprzęt medyczno-szkoleniowy - celem projektu był zakup zestawu PSP R1, fantomu do praktycznego ćwiczenia RKO, projektora multimedialnego z ekranem na statywie na potrzeby OSP w Krzewicy. Dzięki zakupionym sprzętom zmienił się wizerunek OSP na bardziej atrakcyjny i profesjonalny co umożliwiło pozyskanie nowych członków.
80. Mobilne "Do-Jang"- miejsce drogi - celem głównym projektu było stworzenie młodzieży warunków do rozwijania pasji i zainteresowań poprzez wyposażenie sali do sztuk walki - Do-Jang.
81. „Pomosty” aktywności obywatelskiej - projekt, który miał na celu poprawę warunków uprawiania wędkarstwa oraz integrację środowiska wędkarskiego m.in. poprzez zapewnienie pełnego dostępu do tej formy wypoczynku i rekreacji osobom z ograniczeniem ruchowym, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budową 10 pomostów wędkarskich na terenie zbiornika wodnego „Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim.
82. Bezpieczny plac zabaw dla dzieci we wsi Koszoły – budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci z miejscowości Koszoły
83. ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ – WARSZTATY DLA OSADZONYCH W ZAKLADZIE KARNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ - celem projektu było zainicjowanie a także wzrost aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej wśród osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej poprzez takie działania jak: przeprowadzenie cyklu warsztatów rękodzielniczych, warsztatów na temat ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej jako szansy na wyjście z bezrobocia i powrót do społeczeństwa oraz zorganizowanie akcji charytatywnej z zaangażowaniem partnerów zewnętrznych.
84. Budujemy boisko do siatkówki plażowej; "Sport to zdrowie, sport to siła, a siatkówka czas umila" – budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Dąbrowica.
85. Zostań twarzą 2016! – wolontariusze w obrazach mistrzów - głównym celem projektu była promocja i organizacja wolontariatu. W trakcie trwania projektu wykonany został kalendarz stylizowany na 2016 rok w formacie A3 w ilości 300 sztuk. Kalendarz zawiera 14 stron, na każdej stronie znajduje się zdjęcie stylizowane na wybrany słynny obraz Wielkiego Malarza np. "Dama z łasiczką", "Dziewczyna z perłą". Modelami i osobami pracującymi nad kalendarzem byli wolontariusze z gminy Goraj.
86. Zlot Cult Style Lubelszczyzna – projekt polegał na zorganizowaniu dwudniowego zlotu dzięki któremu była by możliwość integracji środowiska motoryzacyjnego z osobami spoza tego środowiska. Zlot zwiększył integrację środowiska oraz poszerzył wiedzę uczestników m.in. poprzez różnego rodzaju warsztaty np. z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymianę wzajemnych doświadczeń.
87. Bliżej rozwoju, bliżej pasji! - wzmocnienie potencjału promocyjnego, technicznego i organizacyjnego nowopowstałej fundacji poprzez zakup sprzętu i wyposażenia.
88. NOC KULTURY – organizacja imprezy kulturalnej tworzonej przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu biłgorajskiego i mieszkańców Biłgoraja, która ma zainspirować do odkrycia miasta w innej, nocnej odsłonie poprzez ożywienie ulic, zaułków, miejsc nieznanych, budząc w uczestnikach wrażliwość artystyczną, zachęcając do czynnego udziału w życiu kulturalnym.
89. Szansa dla Nowych - wyposażenie techniczne oraz promocja organizacji pozarządowej drogą do nowych działań. - wzmocnienie potencjału promocyjnego, technicznego i organizacyjnego nowopowstałego stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu i wyposażenia.
90. Dla każdego coś fajnego - celem projektu był rozwój wolontariatu wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaangażowanie w działania na rzecz poprawy życia w swoim środowisku lokalnym oraz rozwój organizacji poprzez nabywanie doświadczeń w realizacji oddolnych inicjatyw – warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła, rajdy rowerowe, spotkania integracyjne.
91. Sprzęt komputerowy szansą na dynamiczny rozwój stowarzyszenia. - celem projektu było wzmocnienie organizacyjne nowopowstałego stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu oraz nawiązanie sieci partnerskiej poprzez działania projektowe.
92. Voucher kulturalny - Głównym celem projektu było zwiększenie udziału w kulturze wyższej grupy 60 osób mieszkających na terenach wiejskich poprzez wprowadzenie i pilotaż narzędzia Voucher kulturalny w dwóch gminach wiejskich w odpowiedzi na problem zbyt małego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.
93. KLUB WĘDROWNEGO WŁÓCZYKIJA - celem projektu było upowszechnianie, promocja wszelkich projektów aktywności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji ruchowej, aktywnej turystyki i integracji osób z niepełnosprawnością o różnym stopniu niepełnosprawności. Celem wspólnego spędzania czasu wolnego i propagowania stylu życia zgodnego z naturą a w szczególności: inicjowanie i wspomaganie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
94. Wyposażenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Ziomeczkolandia - celem projektu było wyposażenie świetlicy środowiskowej, z której korzystać będą dzieci i młodzież całorocznie w czasie wolnym od zajęć w niezbędne przedmioty i sprzęty.
95. Ocalmy od zapomnienia zabytki na cmentarzu w Wojsławicach – projekt polegał na odrestaurowanie dziesięciu zabytkowych historycznych nagrobków znajdujących się na cmentarzu w Wojsławicach. Są to nagrobki osób, które wniosły duży wkład w rozwój Wojsławic: żołnierze, lekarze, duchowni, nauczyciele, wychowawcy.
96. "PROWINCJONALNE warsztaty artystyczne" - głównym celem projektu było zorganizowanie "PROWINCJINALNYCH warsztatów artystycznych"- plastycznych, które miały przybliżyć lokalnej społeczności różne dziedziny sztuki, zwykle dostępne w dużych aglomeracjach.
97. Czarniecczycy aktywni i zintegrowani - celem projektu było podniesienie kwalifikacji wolontariuszy fundacji, w tym nowych osób które chciałyby do niej przystąpić i pracować jako wolontariusze na jej rzecz poprzez cykl szkoleń i warsztatów.
98. Edukacja literacko – dziennikarska młodzieży Ogólnopolski Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda Kapuścińskiego - umożliwienie młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich z terenów wiejskich i małomiasteczkowych edukacji literacko – dziennikarskiej poprzez uczestnictwo udział w ogłoszonych konkursach oraz warsztatach z dziedziny reportażu / radiowego, telewizyjnego, prasowego/ prowadzonych przez bardzo znanych dziennikarzy i reportażystów. Ukazanie związków Ryszarda Kapuścińskiego, wybitnego polskiego pisarza, dziennikarza i myśliciela z Pawłowem. Popularyzacja jego twórczości wśród mieszkańców gminy i okolic, ze szczególnym wskazaniem na młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
99. Od bierności do aktywności – celem projektu było wysłanie pozytywnego przekazu a przez to zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców w życie publiczne gminy Żmudź oraz promocja wolontariatu wśród mieszkańców gminy. Dzięki realizacji projektu poprawiła się świadomość mieszkańców gminy w zakresie roli aktywności mieszkańców w życiu społeczności lokalnej co przełoży się na wzrost aktywności obywatelskiej.
100. Wyposażenie sali gier i zabaw w miejscowości Konopne - wyposażenie sali gier i zabaw w świetlicy wiejskiej w Konopnym, które pozwoli zainteresowanym dzieciom na nieograniczony dostęp do miejsca, które będzie blisko i gdzie będą mogli ciekawie spędzić swój wolny czas bez ponoszenia kosztów finansowych przez rodziców.
101. Time Travelles - Podróżnicy w czasie. Nadbużańskie spotkania młodzieżowe - głównym celem projektu była działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami polskim i ukraińskim na terenie przygranicznym nad rzeką Bug w miejscowości Czumów i Ślipcze. Młodzież biorąca udział w projekcie poprzez współpracę i wsparcie miejscowej ludności oraz wolontariuszy działała na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz języka regionalnego na podanym terytorium.
102. Klub małego włóczykija - projekt polegał na zorganizowaniu dla grupy 20 dzieci w wieku od 5 do 13 lat zajęć turystyczno-krajoznawczych i aktywnego letniego wypoczynku.
103. NASZA WIOSKA STRACHÓW - celem projektu było stworzenie jednego tematycznego zaplecza do czynnego i ciekawego wypoczynku z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, który usytuowany został przy świetlicy wiejskiej w Moroczynie. Była to kontynuacja działań nielicznych mieszkańców, którzy tworzą własnym staraniem wioskę tematyczną pod nazwą Wioska Strachów w Moroczynie.
104. Rowerem po drogach Bitwy Fajsławickiej 1863 roku - celem projektu było wytyczenie przebiegu trasy rowerowej upamiętniającej tragiczną bitwę pod Fajsławicami 24 VIII 1863 r. przebiegającej w obszarze gmin Fajsławice (powiat krasnostawski) i Trawniki (powiat świdnicki).
105. Milejowska Kuźnica - celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, poprzez uatrakcyjnienie obchodów uroczystości państwowych i patriotycznych, dzięki którym otrzymają nowy kształt, poprzez połączenie ich z piknikami rodzinnymi.
106. OSP ROGÓŹNO – NA START! - celem projektu było stworzenie bazy lokalowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie.
107. Pochylnia dla niepełnosprawnych. - projekt umożliwił udostępnienie lokalu istniejącej fundacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, osobom starszym i niepełnosprawnym poruszającym się na wózku czy o kulach, poprzez modernizacje istniejących schodów.
108. "Chcemy się rozwijać II" - wzmocnienie potencjału Fundacji Oscar na rzecz rozwoju działalności non-profit w powiecie tomaszowskim.
109. Moja Mała Ojczyzna - poznajmy ją na nowo - Projekt polegał na stworzeniu mapy ze szlakami rowerowymi oraz ciekawymi miejscami przy szlaku, które warto zobaczyć w gminie Tomaszów Lubelski.
110. Zakup wyposażenia świetlicowego dla Stowarzyszenia – Dobre Sąsiedztwo szansą na rozwój. - celem projektu był rozwój młodej organizacji Stowarzyszenia – Dobre Sąsiedztwo poprzez zakup wyposażenia dla świetlicy, w której organizacja prowadzi swoją działalność.
111. Z pustego i Salomon nie naleje - projekt polegał na zakupie sprzętu elektronicznego niezbędnego do działalności Stowarzyszenia.
112. Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego – celem projektu było wsparcie młodzieży gimnazjalnej w planowaniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych i przygotowywanie do przyszłych ról zawodowych.

Opis projektów zrealizowanych w 2014r.

1. "Sportowe weekendy w Hedwiżynie" - Organizacja weekendowych imprez promujących zdrowy tryb życia, sport i aktywny odpoczynek wśród mieszkańców Hedwiżyna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania
5000 zł.
2. "Mamy w sobie ten ogień" - Wsparcie nieformalnej grupy o charakterze samopomocowym w rozwoju osobistych pasji, zainteresowań i hobby członków grupy poprzez zabawę z ogniem i taniec. Kwota dofinansowania 3096zł.
3. "Piknik Rodzinny Zobaczyć historię, ożywić pamięć" - Ożywienie pamięci o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej m. in. poprzez atrakcyjne pokazanie historii lokalnej (inscenizacja potyczki i obozu partyzanckiego) oraz zainteresowanie nią młodzieży i okolicznych mieszkańców. Kwota dofinansowania 5000 zł.
4. "Kasza kopaczowa i kulasza czyli jak smakuje
tradycja?" - Przypomnienie starych, kiedyś popularnych , a dziś zanikających potraw regionalnych przy jednoczesnym pogłębieniu integracji lokalnej społeczności. Kwota dofinansowania 5000 zł.
5. "Twórcza Jesień w Karolówce" - Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, zainteresowanie dzieci, młodziezy i dorosłych twórczym działaniem oraz wsparcie rozwoju zespołu wokalnego GOSPA poprzez warsztaty wokalno-choreograficzne i zakup sprzętu. Kwota dofinansowania 5000 zł.
6. "Razem weselej" - Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie przedszkola poprzez organizacje festynu rodzinnego oraz wzmocnienie potencjału stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu komputerowego. Kwota dofinansowania 3600 zł.
7. "Cały świat to jeden wielki Chełm" - powrót do chełmskiej tradycji - Poprawa wiedzy o historii, kulturze i tradycji dawnego Chełma u mieszkańców miasta, szczególnie dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania 5000 zł
8. "Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Turowiec" - Zorganizowanie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz integracja lokalnej społeczności w miejscowości Turowiec. Kwota dofinansowania 5000 zł
9. "Krynica i studnia w Rozięcinie elementem historii i tradycji" - Ocalenie od zapomnienia i popularyzacja dawnych historii i tradycji oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i integracja loklanego środowiska przy okazji odbudowy dawnej krynicy i studni w miejscowości Rozięcin.
10."Pierwsza Krasnostawska SENIORIADA" - Pogłębienie współpracy instytucji i organizacji działąjących na terenie miasta Krasnystaw w działaniach na rzecz osób starszych poprzez wymianę doświadczeń, prezentację osiągnięć, promowanie aktywności fizycznej i kulturalenj seniorów.
Kwota dofinansowania 5000 zł
11. "ChRKS - organizacją uczącą się" - Podniesienie kwalifikacji wolontariuszy stowarzyszenia, w tym nowych osób które chciałyby do niego przystąpić i pracować jako wolontariusze poprzez cykl różnorodnych szkoleń. Kwota dofinansowania 5000 zł.
12. "Wsparcie organizacyjne Nadbużańskiego Stowarzyszenia Miłośników Gminy Dubienka - zakup sprzętu i wyposażenia." - Wsparcie organizacyjne stowarzyszenia poprzez zakup sprzetu niezbędnego do realizacji statutowych zadań. Kwota dofinansowania 5000 zł.
13. "Chodź z nami żonglować piłeczkami" - Rozwój aktywnych form wypoczynku poprzez edukację kulturalna oraz wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej za pomocą pedagogiki cyrku i pedagogiki zabawy. Kwota dofinansowania 4897 zł.
14. "Na rowerze w Janowie Lubelskim - Momotach i plenerze" - Popularyzacja idei aktywnego wypoczynku i czynnego spędzania czasu wolnego poprzez uprawianie turystyki rowerowej. Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze oraz walorów turystycznych Lasów Janowskich. Kwota dofinansowania 5000 zł.
15. "Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich MOMOCIANKI" - Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Momotach Dolnych oraz integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej w celu uśiwadominie potrzeby poznawania i kultywacji tradycji i obrzedów lokalnych. Kwota dofinansowania 5000 zł.
16. "STWORZENIE BEZPIECZNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI" - Stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janów Lubelski. Kwota dofinansowania 5000 zł.
17. "Chcemy się rozwijać !" - Wzmocnienie potencjału Fundacji OSCAR na rzecz rozwoju działalności non-profit w powiecie tomaszowskim. Kwota dofinansowania 5000 zł.
18. "Boisko na 102" - Poprawa stanu boiska szkolnego oraz zakup sprzętu do prowadzenie treningów piłkarskich celem promocji aktywnego spędzania czasu i uprawiania sportu wsród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kwota dofinansowania 3119 zł.
19. "Integracja wsi" - Zagospodarowanie terenu przy OSP w Majdanie Wielkim na palenisko jako miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności. Kwota dofinansowania 5000 zł.
20. "Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi" - Organizacja cyklu spotkań poświeconych przybliżeniu i upowszechnieniu historii i tradycji zamojskiej wsi. Kwota dofinansowania 5000 zł.
21. "Mobilni i Aktywni" - Zwiększenie zaangażowania i aktywności mieszkańców Gminy Komarów-Osada w życie publiczne poprzez wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa CIS. Kwota dofinansowania 5000 zł.
22. „Teatr to my...” - Pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i dostępu do szeroko pojętej kultury dla dzieci imłodziezy pochodzącej z terenów wiejskich. Kwota dofinansowania 5000 zł.
23. "Budowa placu zabaw w Żurawnicy" - Stworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żurawnica. Kwota dofinansowania 5000 zł.
24. " Aktywni i Silni Wiedzą" - Zwiększenie zaangażowania i aktywności mieszkańców Gminy Komarów-Osada w życie publiczne poprzez wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Aktywni w Kulturze. Kwota dofinansowania 5000 zł.
25. "Szczebrzeszyn wspomnień - poznaj historię swojego miasta" - Utrwalenie i efektywne wykorzystanie wspomnień mieszkańców Szczebrzeszyna oraz wzbudzenie większego zainteresowania historią młodziezy gimnazjalnej i wzbogazenie oferty edukacyjnej placówek oświatowych. Kwota dofinansowani 3290 zł.
26. "Estetyka Miejsca" - Wzmocnienie świadomości estetycznej, umiejetności technologicznych oraz zdobycie wiedzy z dziedziny malarstwa ściennego i projektowania uczestników projektu i mieszkańców Zamościa. Kwota dofinansowania 3700 zł.
27. Społeczna Telewizja Obywatelska - "Trzeci sektor - pozytywnie" - Cel projektu-wzmocnienie potencjału technicznego i merytorycznego młodej organizacji, zintensyfikowanie i rozszerzenie działań organizacji poprzez zakup sprzętu, ponadto cykl reportaży (4 ngo); konkurs na facebook;
28. "Drogowskaz " - Zakup sprzętu jako wyposażenie Fundacji i celem świadczenia usług (informacyjnych, doradzczych); promocja swiadczonych usług
29. Rozwój Fundacji Hesperos - Zakup sprzętu jako wyposażenie Fundacji celem wzmocnienia potencjału co z kolei spowoduje zwiększnie działalności w środowisku lokalnym
30. „Wsparcie Fundacji Inicjatyw Społecznych szansą na rozwój III sektora” - Cel projektu-wzmocnienie potencjału technicznego młodej organizacji poprzez zakup sprzętu; opracowanie i wykonanie stronę fundacji oraz materiały promocyjne
31. Rozwój poradnictwa specjalistycznego poprzez wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej - Cel projektu-wzmocnienie potencjału technicznego i merytorycznego młodej organizacji poprzez zakup podstawowego sprzętu biurowego, oprogramowania biurowego, oprogramowania specjalistycznego, opracowania planu informacji i promocji działań Fundacji na 16 m-cy (do XII.2015r.)
32. "Start" - Cel projektu -wzmocnienie potencjału młodej ngo, poprawa wydajności pracy, lepsza komunikacja oraz informacja o organizacji w środowisku lokalnym, szczególnie wśród pacjentów po urazach neurologicznych; opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych
33. "Lubelscy Seniorzy wiedzą więcej" - Wsparcie dla seniorów poprzez bezpłatne porady, informacje dla nich bardzo przydatne, informację o możliwościach korzystania z porad w ramach projektu, zakup laptopa
34. LUBELSKA STRONA SPORTU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - Cel projektu to upowszechnianie, promocja i wsparcie lokalnego sportu, zachęcenie dzieci i młodzież do kultury fizycznej, utworzenie bazy szkółek sportowych na stronie www.lubimysport.pl; targi sportu, nagranie reportaży o szkółkach.
35. Zakup sprzętu związanego z obszarem działań fundacji Sadownia - Wzmocnienie potencjału młoedj ngo, zakup sprzętu; przeprowadzenie warsztatów fotograficzno- filmowych z udziałem dzieci i młodzieży.
36. Aktywne Świetlice - Aktywizacja mieszkańców lokalnych społeczności i korzystania z potencjału świetlic wiejskich - udziała w projekcie 4 świetlic; warsztaty z animacji; wizyta studyjna; spotkania aktywizujące w każdej ze swietlic; opracowanie programyów funkcjonowania sietlic
37. Rodzinny Dzień Gier Planszowych - "Celem projektu - utworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego dla całych rodzin oraz przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - poprzez organizację cotygodniowych spotkań przy grach planszowych oraz imprezy pt: Rodzinny Dzień Gier Planszowy. Cele szczegółowe projektu to promocja zdrowej rywalizacji i nowatorskich form kształtowania zdolności logicznych,
percepcyjnych, strategicznych i zręcznościowych wśród mieszkańców gminy."
38. "KLUB MŁODZIEŻOWY - CZERWONE SZNURÓWKI" - Utworzenie klubu młodzieżowego, w którym grupa młodzieży i grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie gdzie będzie wspólnie spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania; wyremontowanie pomieszczeń jako miejsce spotkań Klubu, zakup wyposażenia; zorganizowanie spotkań przy zaangażowaniu młodzieży i oób niepełnosprawnych
39. Mini Plac Zabaw dla dzieci z Piotrkówka - Cel projektu - utworzenie miejsca zabaw dla dzieci, zaangażowanie całej społeczność lokalnej w realizację projektu; utworzenie placu zabaw dla dzieci; zakup wyposażenia, sprzętu; zorganizowanie imprezy na otwarcie placu.
40. Krzczonowskie Smaki - "Zwiększenie aktywności mieszkańców do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem potencjału kulturowego do rozwoju usług związanych z turystyką wiejską; prezentacja na forum miejscowości procedury rejestracji produktu regionalnego; festyn celem zapoznania uczestników z tradycjami kulinarnymi gminy Krzczonów; przygotowanie wniosku o rejestrację produktu regionalnego.
41. Teatrzyk kukiełkowy „Bajka” - Zainteresowanie teatrem kukiełkowym wśród dzieci, zaangażowanie społeczności w przygotowanie teatrzyku, przedstawienia w szkołach na zaproszenie tych szkół; zakup sprzętu; przeprowadzenie warsztatów krawieckich i teatranych z udziałem dzieci; przygotowanie spektaklu
42. -Każdy człowiek jest artystą - Zapewnienie dostępu dzieciom do dór kulturalnych , szansa na poznanie nowych technik plastycznych , udział w wersnisażu pozwolił na integrację społeczności lokalnej, cykl zajęć plastycznych, warsztatów rękodzieła ludowego.
43. Warsztaty na Wrońskiej - Zintegrowanie młodszej społeczności zamieszkującej ulicę objętą wsparciem, dzieci z rodzin objętych opieką socjalną lub kuratorską , z dziećmi rodzin uchodżców, którzy przebywają w Ośrodku dla Uchodźców; organizacja warsztatów; motywowanie ich do samodzielnego działań; przeprowadzenie konkursu dla dzieci biorących udział w warsztatach • prace plastyczne wykonane przez uczestników
44. Kącik naukowo-wypoczynkowy na świeżym powietrzu - Zaku wyposażenia na organizcje koncika naukowo - wypocznkowego na świerzym powietrzu. Zaangażowani i zainteresowani spotkali się na podsumowującym „Jesiennym grillowaniu”.
45. Graj o zdrowie - Wyposażenie bazy sportowej , zorganizowanie spartakiady w trzech konkurencjach: badminton, siatkówka i piłka ręczna; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
46. Świetlica - Wzrost wiedzy na temat postaw związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia wśród dzieci; zajęcia w zakresie poprawnego pisania, czytania i liczenia u dzieci; zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne; zajęcia kulinarne; spotkanie z rodzicami podsumowujące projekt. Realizacja projektu to wpływ na poznanie i zrozumienie samych siebie, rozwijanie i wspieranie mocnych strony, nauczenie szacunku do samych siebie i otaczającego świata.
47. ZIOŁA LUBELSZCZYZNY - Popularyzacja w sposób rozrywkowy wiedzy o ziołach , o uprawie , o właściwościach leczniczych wybranych gatunków ziół , o ekologii naszego otoczenia i walorach krajobrazowych Lubelszczyzny, promocja zdrowego stylu zycia , wolnego od uzależnień.
48. Edukacja oraz podniesienie aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców Powiatu poprzez Spływy kajakowe. - Ukazanie atrakcyjności lokalnej poprzez uczestnictwo w spływach kajakowych oraz popularyzacja aktywnej formy edukacji i czasu wolnego.
49. FENIKS – aktywność fizyczna dla seniorów - Zajęcia wpływające na poprawę ogólnej wydolności organizmu, zwiększenie swojej wytrzymałość, siły, gibkość oraz poprawy stan równowagi motorycznej.
50. Mobilne Muzeum Bitwy pod Fajsławicami 24 VIII 1863 roku i Powstania Styczniowego w województwie lubelskim - Utworzenie Mobilnego Muzeum Powstania Styczniowego, prezentacja ekspozycji w szkołach, zakup niezbędnego sprzetu na ten cel.
51. ZZZ- czyli Zumba , zabawa, zdrowie - Zakup karimat do ćwiczeń Zumby; zajęcia jako sposób na aktywną samorealizację uczestników warsztatów; zajęcia z Zumby (połączenie fitness, tańca towarzyskiego, latynoskich, bollywood i innych).
52. Ramię w ramię - wspólnie do celu - Organizacja imprez, konferencji gdzie osoby z niepełnosprawne mogły zaprezentować własne formy aktywności twórczej, mieszkańcom społeczności lokalnej; konsultacje psychologiczne
53. Sportowe Horodyszcze - Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Horodyszcza oraz rozwój kultury fizycznej w środowisku lokalnym poprzez renowację boiska wiejskiego oraz organizację imprezy sportowo-kulturalnej –Rodzinnej Olimpiady Horodyskiej.
54. Odkrywanie Studzianki - Celem projektu była popularyzacja Studzianki przez opracowanie i ustawienie tablic informacyjnych w tej miejscowości.
55. Sycyna - budujące miejsce spotkań - Celem projektu było zagospodarowanie publicznego miejsca spotkań mieszkańców na świeżym powietrzu(postawienie altany, koszy na śmieci itd.)
56. Piknik integracyjny "Święto jabłka" - Głównym celem projektu była integracja wychowanków ze świetlic środowiskowych, podniesienie aktywności oraz inwencji twórczej podczas przygotowanych konkursów, quizów, zabaw. Oprócz dobrej zabawy celem projektu było zachęcenie dzieci do spożywania jabłek i ich przetworów jako źródła witamin, uświadomienie wartości odżywczych tych owoców dla prawidłowego rozwoju, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.
57. 15-ste urodziny Capoeira w Białej Podlaskiej - Celem przedsięwzięcia było promowanie aktywności fizycznej i sportu poprzez pokazanie Capoeira jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu, która odciąga dzieci i młodzież od środowisk patologicznych. WProjekt miał na celu pokazanie społeczności lokalnej, że Capoeira jest idealnym sposobem na spędzenie czasu wolnego, który poprawia tężyznę fizyczną, koordynację, rytmikę, uczy gry na tradycyjnych instrumentach oraz tradycyjnych piosenek, jak również daje możliwość poznania obcego języka.
58. „Alternatywni 2014- chcemy zostać tutaj” - W ramach projektu odbyły się warsztaty z budowania pieca, oraz warsztaty z budowania prysznica solarnego.
59. "Piłka jest okrągła - a bramki ...mogą być dwie" - Celem projektu było utworzenie boiska na placu po byłej szkole.
60. Aktywny senior rozwija skrzydła - Głównym celem projektu było umożliwienie seniorom włączenia się w działalność wolontariacką na terenie gminy Abramów, oraz zintegrowanie seniorów przy klubie seniora, poprzez przeprowadzenie serii spotkań i warsztatów dla seniorów i społeczności lokalnej.
61. Strona internetowa Fundacji Wspólny Los dostępna dla osób niepełnosprawnych. - Celem projektu było wyrównanie szans w dostępie do informacji społecznych dla osób niepełnosprawnych z wadą wzroku i słuchu z terenu Miasta Łuków i Powiatu Łukowskiego poprzez stworzenie strony internetowej Fundacji Wspólny Los, która będzie kanałem przekazu przystosowanym dla tej grupy społecznej.
62. Moda na odblaski - Celem głównym projektu było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym łukowskich rowerzystów,poprzez wyposażenie ich w elementy odblaskowe, a w efekcie poprawę ich widoczności na drodze.
63. Łukowskie Dni Seniora - Celem projektu była integracja seniorów przez organizację imprezy integracyjnej.
64. Warsztaty kulinarne "Leśne smaki Gręzówki" - w ramach projektu zorganizowano cykl imprez integracyjnych dla mieszkańców Gręzówki.
65. Biwak powstańczy - Głównym celem projektu było rozbudzenie w młodzieży zainteresowania historią regionu, a
poprzez to ochrona dziedzictwa historycznego, narodowej tradycji i pielęgnowanie polskości. W ramach projektu został zorganizowany biwak powstańczy.
66. Szlakiem ławeczek sąsiedzkich po Krainie Rumianku - w ramach projektu został wykonany szlak składający się z 12 ławeczek symbolizujących różne pory roku.
67. Warsztaty łucznictwa tradycyjnego - projekt polegał na organizacji warsztatów łucznictwa tradycyjnego, mających na
celu przybliżenie lokalnej społeczności łucznictwa.
68. Wesele Poleskie - integracja wokół tradycji - Dzięki projektowi udało się ocalić od zapomnienia wiele obrzędów związanych z pracą i świętowaniem ludu Polesia. Celem projektu była rekonstrukcja tradycyjnego wesela poleskiego pod kierunkiem etnografa oraz zakup odświętnych strojów poleskich, które są niezbędne aby spektakl posiadał należytą oprawę.
69. Wykonanie boiska sportowo –rekreacyjnego z wyposażeniem - W ramach projektu zostało wykonane boisko dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem.
70. Puławy i okolica w oczach Ogniskowicza - w ramach projektu 20 wychowanków Ogniska Wychowawczego w Puławach twórczo i ciekawie spędzili czas wolny w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byli z racji swojej trudnej sytuacji życiowej.
71. Adaptacja pomieszczenia siedziby stowarzyszenia "W Komarówce" - W ramach projektu zostało zaadoptowane pomieszczenie na siedzibę stowarzyszenia.
72. „BAJKI MOJEJ MAMY” - W ramach projektu zorganizowano 8 spotkań. Podczas spotkań czytane były wybrane
bajki przez znane osoby z życia publicznego.
73. Rozwój Stowarzyszenia poprzez adaptację pomieszczenia na świetlicę - W ramach projektu wykonano adaptację pomieszczenia na świetlicę Stowarzyszenia.
74. Klub Aktywnych Kobiet z Kłoczewa - Celem projektu bała aktywizacja kobiet z Kłoczewa przez szkolenia, warsztaty i wspólne wyjazdy.
75. „Mniej barier – więcej radości” - Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli, samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich uwrażliwienia na potrzeby innych, przez spotkania integracyjne, wspólne ćwiczenia i zakup wyposażenia sportowego dla osób niepełnosprawnych.
76. "Wokół wyryckich pieśni" - aktywizacja społeczności wokół lokalnej muzyki - Głównym celem projektu była aktywizacja wiejskich kobiet poprzez: podniesienie poziomu ich zaangażowania w krzewienie wartości dziedzictwa niematerialnego miejscowości Wyryki zwłaszcza
poszerzenie o lokalne pieśni repertuaru i wzrost umiejętności śpiewaczych oraz promocję działań
dotyczącą podtrzymywania i upowszechniania lokalnych tradycji kulturowych, ich pielęgnowanie
oraz podnoszenie świadomości na temat wartości lokalnych dóbr kultury w najbliższym środowisku.
77. Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia przechodzi do realnych działań - W ramach projektu zaadoptowano pomieszczenie na biuro stowarzyszenia.
78. Razem dla kultury - Celem projektu było promowanie i organizowanie działań wolontariackich oraz zwiększenie
zaangażowania obywateli w życie publiczne przez spotkania integracyjne, warsztaty i szkolenia.