Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Zespół projektowy

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 (2020)

Zespół Fundacji FLZB
Kierownik projektu (Irena Gadaj) - Prezes Fundacji FLZB. Kierownik projektu.
Koordynator projektu (Maciej Mulawa) – Koordynator.
Księgowa (Renata Krasa) – Księgowa odpowiada za prowadzenie rozliczeń finansowo - księgowych.

Zespół FLOP (Wojciech Dec, Krzysztof Jakubowski, Ewelina Misztal, Justyna Sryszak) - odpowiedzialny za realizację w części drugiego oferenta zadań animacyjnych, szkoleniowych oraz monitoringowych.

Zespół z ramienia partnera BARR
Specjalista ds. prawnych (Mariusz Kowalczuk) - Specjalista odpowiedzialny będzie za dokumentację konkursową i aspekty prawne projektu.
Specjalista ds. szkoleń (Halina Maciocha) - Specjalista odpowiada za organizację szkoleń w części południowej województwa lubelskiego.


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 (2018 - 2019)

Zespół Fundacji FLZB
Kierownik projektu (Irena Gadaj) - Prezes Fundacji FLZB. Kierownik projektu.
Koordynator projektu (Maciej Mulawa) – Koordynator.
Księgowa (Renata Krasa) – Księgowa odpowiada za prowadzenie rozliczeń finansowo - księgowych.

Zespół FLOP (Wojciech Dec, Krzysztof Jakubowski, Katarzyna Barcikowska, Justyna Sryszak) - odpowiedzialny za realizację w części drugiego oferenta zadań animacyjnych, szkoleniowych oraz monitoringowych.

Zespół z ramienia partnera BARR
Specjalista ds. prawnych (Mariusz Kowalczuk) - Specjalista odpowiedzialny będzie za dokumentację konkursową i aspekty prawne projektu.
Specjalista ds. szkoleń (Halina Maciocha) - Specjalista odpowiada za organizację szkoleń w części południowej województwa lubelskiego.


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 (2017)

Zespół Fundacji FLZB
Kierownik projektu (Irena Gadaj) - Prezes Fundacji FLZB. Kierownik odpowiada za nadzór nad projektem.
Koordynator projektu (Maciej Mulawa) – Koordynator odpowiedzialny jest za realizację projektu.
Księgowa (Renata Krasa) – Księgowa odpowiada za prowadzenie rozliczeń finansowo - księgowych.

Zespół FLOP (Piotr Marzęda, Wojciech Dec, Krzysztof Jakubowski) - odpowiedzialny za realizację w części drugiego oferenta zadań animacyjnych, szkoleniowych oraz monitoringowych.

Zespół z ramienia partnera BARR
Specjalista ds. prawnych (Mariusz Kowalczuk) - Specjalista odpowiedzialny będzie za dokumentację konkursową i aspekty prawne projektu.
Specjalista ds. szkoleń (Halina Maciocha) - Specjalista odpowiada za organizację szkoleń.

 

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 - 2016)

Kierownik projektu (Irena Gadaj) - Prezes Fundacji FLZB. Kierownik Projektu jest mentorem zespołu i pełni rolę doradczą oraz kontrolną nad działaniami projektowymi.

Koordynator projektu (Maciej Mulawa) – Koordynator odpowiedzialny jest za: prawidłową współpracę partnerów, nadzór nad realizacją strategii informacyjno - promocyjnej projektu,przygotowanie raportów ewaluacyjnych, nadzór nad opracowaniem i prawidłowością działania formularza on-line, strony www i strony na Facebooku. Oraz inne działania związane z prawidłową realizacją projektu w tym współpraca z operatorami z innych województw.

Specjalista ds. prawno - administracyjnych (Mariusz Kowalczuk) - Specjalista odpowiedzialny będzie za: przygotowanie dokumentacji konkursowej włącznie z umowami oraz bieżący monitoring prawidłowości, systematyczności i racjonalności wszystkich rozliczeń w ramach projektu w tym procesu przekazywania dotacji w ramach mikrodotacji. Osoba ta odpowiedzialna będzie również za proces sprawnego i terminowego przepływu dokumentacji projektowej w tym dokumentacji finansowo - księgowej. Osoba ta będzie odpowiedzialna za punkt doradztwa prawnego dla młodych ngo i grup nieformalnych które chcą utworzyć organizację pozarządową.

Specjalista ds. szkoleń (Halina Maciocha) - Specjalista odpowiada za organizację, dokumentację i monitoring szkoleń oraz inne działania związane z prawidłowością przebiegu szkoleń w tym opracowanie informacji ewaluacyjnych w tym zakresie, nadzorem i współpracą z ekspertami itd.

Księgowa (Renata Krasa) – Księgowa odpowiada za prowadzenie rozliczeń finansowo - księgowych oraz sprawozdawczość finansową związaną z projektem oraz konsultacje z grantobiorcami w zakresie prawidłowego rozliczenia finansowego projektów z minigrantów.