Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Ogólne informacje o konkursie

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 (2020)

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" dotyczy udzielenia wsparcia młodym organizacjom, oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia są mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia, doradztwo i animacja dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

W ramach projektu planujemy zorganizowanie konkursu grantowego na terenie woj. lubelskiego w 2020 roku.

  • Pula na granty 300.000 zł.
  • od 1 do 31 marca 2020r. - nabór wniosków, animacja i szkolenia.
  • Kwiecień 2020 r.- ocena i podpisanie umów.
  • 1 maj – 30 września 2020r. - realizacja mikrograntów
  • do 20 października 2020r. - sprawozdawczość z mikrodotacji.

Konkursowi będą towarzyszyć działania informacyjno - promocyjne, animacyjne, szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy Subregionalnych Animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Animatorzy dodatkowo przed rozpoczęciem działań promocyjnych będą diagnozować w swoim regionie zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście).

Projekt będziemy realizować ze sprawdzonymi partnerami: Gmina Zwierzyniec, Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Polskie Jagody Sp z o.o.

W ramach projektu zaoferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne
- Grantowe
- Konsultacyjne i szkoleniowe

PROMOCJA KONKURSU - LINKI

http://www.gokitdorohusk.pl/n,konkurs-grantowy-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4

http://www.sawin.pl/glowna/aktualnosci/3172-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4-konkurs.html

https://debowakloda.pl/konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

http://lgdzapiecek.pl/fotorelacja-ze-spotkania-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

https://www.wolka.pl/aktualnosci/n,147128,lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html

http://gmina-podedworze.pl/aktualnoci/24-aktualnoci/579-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio

http://www.lesnykrag.pl/aktualnosci-z-regionu/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4-spotkanie-6-marca/

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/1267/konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-quotlubelskie-lokalnie.html

https://gazetabilgoraj.pl/konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

http://www.lgdparczew.pl/2020/02/27/projekt-pt-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

https://fundacjaproedu.org.pl/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/113395/12_03_2020_szkolenia_fio_2020.pdf

https://gminazamosc.pl/2020/dofinansowanie-w-konkursie-grantowym-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4-w-2020-r-dla-kol-gospodyn-wiejskich-z-gminy-zamosc/

https://www.ryki.pl/pl/samorz%C4%85d/2062-szkolenie-jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html

https://www.borzechow.eu/aktualnosci/n,95059,szkolenie-jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html

http://www.krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci/962-szkolenie-jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4

http://www.stoczek-lukowski.pl/news,600,szkolenie-jak-skutecznie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html

http://www.gminatuczna.pl/index.php/aktualnosci/kategorie-artykulow/aktualnosci/informacja-mikrodotacje-fio-4

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/1267/konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-quotlubelskie-lokalnie.html

http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3536,szkolenie-jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html

http://bychawa.pl/mozliwosci-pozyskania-dotacji-5-000-zl-dla-kol-gospodyn-wiejskich-szkolenie-lublin/

http://eslubelskie.pl/ogloszenie-konkursu-grantowego/

https://www.facebook.com/proedufundacja/

https://www.facebook.com/fundacje.clark

https://www.wolka.pl/aktualnosci/n,147128,lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html#

https://wolauhruska.pl/jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

https://gazetabilgoraj.pl/konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

https://fundacjaproedu.org.pl/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3536,szkolenie-jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html

https://glosswidnika.pl/dotacje-dla-swidniczan/

https://gminazamosc.pl/2020/dofinansowanie-w-konkursie-grantowym-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4-w-2020-r-dla-kol-gospodyn-wiejskich-z-gminy-zamosc/

https://www.borzechow.eu/aktualnosci/n,95059,szkolenie-jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html#

http://www.stoczek-lukowski.pl/news,600,szkolenie-jak-skutecznie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4.html

http://www.lgdparczew.pl/2020/02/27/projekt-pt-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

http://www.krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci/962-szkolenie-jak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4

http://festiwalwizji.pl/2020/07/17/nowy-projektor-czeka-na-kolejny-festiwal/

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/14280,bilgoraj-podsumowanie-projektu-fio

http://www.gminatuczna.pl/index.php/aktualnosci/kategorie-artykulow/aktualnosci/informacja-mikrodotacje-fio-4

http://www.gokitdorohusk.pl/n,konkurs-grantowy-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4

https://debowakloda.pl/konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

http://lgdzapiecek.pl/fotorelacja-ze-spotkania-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4/

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/1267/konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-quotlubelskie-lokalnie.html

http://www.lesnykrag.pl/aktualnosci-z-regionu/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4-spotkanie-6-marca/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186784229468847&id=105214634292474

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zapraszamy-na-szkolenia-bdquojak-bezplatnie-pozyskac-dotacje-na-inicjatywy-oddolne-w-ramach-projektu-lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-4--1299.php?p=30

http://www.site.belzyce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3449:razem-dla-ekologii-w-gminie-beyce&catid=14:komunikaty&Itemid=44

http://www.gck.p9.pl/gck2/index.php/177-projekt-malochwieja-malego

https://garbow.pl/aktualnosci/n,95154,dotacja-5-000-zl-dla-mlodych-organizacji-grup-nieformalnych-kol-gospodyn-wiejskich.html#

http://www.gmina.rejowiec.pl/artykul/czytaj/id/530

https://www.niedzwiada.pl/index.php/start/wydarzenia/763-smakujemy-w-niedzwiadzie

https://uscimow.org.pl/aktualnosci/n,95167,serdecznie-zapraszamy-na-szkolenie.html#

https://www.bp24.pl/wiadomosci/8987,wyremontowali-swietlice-dzieki-projektowi-i-lokalnym-firmom

https://www.sosnowka.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=4&schemat=&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=794

PROMOCJA PROJEKTU NA STRONACH FLOP:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-4-1295.php

https://www.facebook.com/groups/392422381128935

https://www.facebook.com/flop.lublin

http://www.flop.lublin.pl/pages/aktualnosci.php?p=30


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3 (2018 - 2019)

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dotyczy udzielenia wsparcia młodym organizacjom, oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi:
szkolenia, doradztwo i animacja dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

W ramach projektu planujemy zorganizowanie dwóch konkursów grantowych na terenie woj. lubelskiego.


2018 r.
Pula na granty 300.000 zł.
1 - 31 lipca - nabór wniosków na mikrodotacje.
sierpień - ocena i wybór projektów.
1 września - 30 listopada - realizacja miniprojektów.
do 10 grudnia - sprawozdawczość z mikrodotacji.


2019 r.
Pula na granty 300.000 zł.
1 - 28 luty - nabór wniosków na mikrodotacje.
marzec - kwiecień - ocena i wybór projektów.
1 maja - 30 września - realizacja miniprojektów.
do 10 października - sprawozdawczość z mikrodotacji.

Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne, szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy Subregionalnych Animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Animatorzy dodatkowo przed rozpoczęciem działań promocyjnych będą diagnozować w swoim regionie zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście).

Projekt będziemy realizować ze sprawdzonymi partnerami: Gmina Zwierzyniec, Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Polskie Jagody Sp z o.o.

W ramach projektu zaoferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne
- Grantowe
- Konsultacyjne i szkoleniowe


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 (2017)

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2" dotyczy udzielenia wsparcia młodym organizacjom, oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi:
szkolenia, doradztwo i animacja dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

W ramach projektu planujemy zorganizowanie jednego konkursu grantowego na terenie woj. lubelskiego.
2017 r.
Pula na granty 416.600 zł.
1 - 30 kwietnia - nabór wniosków na mikrodotacje.
1 - 31 maja - ocena i wybór projektów.
1 czerwca - 30 września - realizacja działań przez beneficjentów konkrsu.
1 - 31 października - sprawozdawczość z mikrodotacji.

Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne, szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy Subregionalnych Animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Animatorzy dodatkowo przed rozpoczęciem działań promocyjnych będą diagnozować w swoim regionie zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście).

Projekt będziemy realizować ze sprawdzonymi partnerami: Gmina Zwierzyniec, Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., APIS S.A.

W ramach projektu zaoferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne
- Grantowe
- Konsultacyjne i szkoleniowe


Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014 - 2016)

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi:
szkolenia, doradztwo, animacja oraz dodatkowe konkursy dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

W ramach projektu planujemy zorganizowanie trzech konkursów grantowych na terenie woj. lubelskiego.
2014 r.
Pula na granty 377.000 zł.
15 lipca - 15 sierpnia - nabór wniosków na mikrodotacje.
15 - 31 sierpnia - ocena i wybór projektów.
1 września - 31 października - realizacja działań przez beneficjentów konkrsu.
1 - 30 listopada - sprawozdawczość z mikrodotacji.

2015r.
Pula na granty 471.200 zł.
1 - 28 lutego - nabór wniosków na mikrodotacje
1 - 31 marca - ocena i wybór projektów.
1 maja - 30 września - realizacja działań przez beneficjentów konkrsu.
1 - 31 października - sprawozdawczość z mikrodotacji.

2016r.
Pula na granty 471.200 zł.
1 - 28 lutego - nabór wniosków na mikrodotacje
1 - 31 marca - ocena i wybór projektów.
1 maja - 31 sierpnia- realizacja działań przez beneficjentów konkrsu.
1 - 30 września - sprawozdawczość z mikrodotacji.

Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne, szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla każdego powiatu woj. lubelskiego Mobilnego Animatora. Jego zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Animatorzy dodatkowo przed rozpoczęciem działań promocyjnych będą badać w swoim regionie zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście).

Projekt będziemy realizować ze sprawdzonymi partnerami: Gmina Zwierzyniec, Biłgorajska Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., APIS S.A. z samorządu, który zaoferował 15 000 zł wkładu własnego do projektu oraz biznesem, który zaoferował 27 000 zł wkładu własnego do projektu.

W ramach projektu zaoferujemy beneficjentom projektu wsparcie:
- Animacyjne – w wyniku którego na konkurs wpłynie min. 1200 wniosków od młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych.
- Grantowe – planujemy udzielić wsparcia finansowego 300 młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i grupom samopomocowym.
- Konsultacyjne i szkoleniowe - planujemy udzielić wsparcia merytorycznego dla około 1000 młodych ngo i grup nieformalnych/samopomocowych z zakresu księgowości, zagadnień prawnych oraz nawiązywania lokalnej współpracy międzysektorowej.