Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Czy student zameldowany w innym województwie może być w grupie nieformalnej?

Tak, może jeśli zamieszkuje w województwie lubelskim. Nie musi mieć tymczasowego meldunku.