Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

03.07.2014

3 lipca w Biłgoraju w Restauracji "Sitarska" odbyło się szkolenie „Mobilny Animator w projekcie - Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO". Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji, umiejętności i przygotowanie osób, które w środowiskach lokalnych (powiatach) będą pełniły rolę Mobilnego Animatora.
W szkoleniu wzięło udział 12 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych z południowej częsci województwa lubelskiego m.in. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Modrzew, Fundacji Teatrikon, Automobilklub Chełmski, Stowarzyszenie Czajnia, itd.

Mobilni Aminatorzy bedą mieli za zadanie:
-    prowadzić działania w zakresie animacji i pracy na rzecz małych i „młodych” NGO,  grup samopomocowych oraz grup nieformalnym w swoim powiecie,
-    wyprować plan animacji i harmonogram szkoleń dla beneficjentów (potencjalnych grantobiorców),
-    stworzyć bazę danych małych i „młodych” NGO działających nie dłużej jak 18 m-cy, grup samopomocowych oraz grup nieformalnym w swoim powiecie,
-    pomóc w wypełnianiu wniosków na mikrodotacje,
-    utworzyć Punkty Konsultacyjne, które będą stanowić punkt pierwszego kontaktu miejsce udzielania indywidualnych konsultacji szczególnie w zakresie pomocy w przygotowaniu wniosku na mikrodotacje,
-    aktywnie zaangażują się w realizację projektu.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wybrana została na operatora mikrodotacji dla województwa Lubelskiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W latach 2014-2016 zostanie rozdystrybuowane ponad 1,3 mln złotych w mikrodotacjach dla młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych mających siedzibę na terenie województwa.