Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

04.07.2014

4 lipca w Radzyńskim Stowarzyszeniu dla Kultury „Stuk - Puk” odbyło się szkolenie „Mobilny Animator w projekcie - Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO". Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji, umiejętności i przygotowanie osób, które w środowiskach lokalnych (powiatach) będą pełniły rolę Mobilnego Animatora.
W szkoleniu wzięło udział 12 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych z północnej częsci województwa lubelskiego m.in. Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Fundacja Kognitiv, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Lokalnego, itd.