Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

07.08.2014

1. Z niepokojem obserwujemy, że do konkursu wpływa zbyt duża ilość wniosków od grup nieformalnych wskazujących naszą Fundację FLZB jako wnioskodawcę (z pominięciem lokalnej organizacji) bez uzgadniania z nami budżetu. Bardzo prosimy, przed złożeniem takiego wniosku uzgodnić z nami budżet projektu oraz sposób wykorzystania zakupionego w ramach grantu sprzętu po realizacji projektu.

2.  W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bardzo prosimy mocno wyakcentować w rezultatach projektu plany na przyszłość danej grupy. Chodzi nam o to czy grupa będzie się formalizować w tym roku (np. jako Stowarzyszenie), oraz na jakim jest to obecnie etapie (podpisane porozumienie, przygotowany wzór statutu, złożony lub przygotowany wpis do KRS itd.