Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

11.08.2014

1. Konstrukcja budżetu:
- nie wpisywanie kwot z dotacji,
- zakładanie środków na księgową w przypadku gdy grupa nieformalna składa bezpośrednio przez Operatora (Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej),
- nie konsultowanie budżetu z Fundacją FLZB, w przypadku gdy grupa nieformalna wniosek składa bezpośrednio na Operatora.

2. Błędy literowe:
- wpisywanie złych formatów liczbowych z użyciem niedozwolonych znaków np. "5 tyś" lub "5.000,00"
- wpisywanie dat niezgodnie z formatem RRRR-MM-DD.
 

3.  Merytorycznie:
- zbyt krótki opis działań (cz. II pkt. 5)
- niewystarczająca charakterystyka realizatora (cz. I pkt. 9) tj. grupa nieformalna nie podaje imienia i nazwiska minimum 3 osób z grupy nieformalnej, które będą podpisywać umowę.