Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

17.03.2015

Szanowni Państwo

Niniejszym, zamieszczam listę oceny formalnej wniosków złożonych w pierwszym konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO"

>>> lista wyników oceny formalnej w pdf <<<

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 469 wniosków. Na ocenie formalnej odrzucono 120 wniosków co stanowi 20% wszystkich wniosków. Podstawowe błędy to:

- błędy rachunkowe w budżecie oraz nietożsama wnioskowana kwota dotacji we wniosku i w budżecie,

- składanie wniosków przez nieuprawnionych wnioskodawców w tym również w większej ilości wniosków niż dopuszcza regulamin.

Od oceny formalnej mogą się Państwo odwołać wyłącznie pisemnie w terminie do 7 dni od daty publikacji oceny formalnej tj. do 23 marca 2015r (liczy się data wpływu do Fundacji FLZB). Odwołania prosimy wysyłać na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj

Informuję, że ocena formalna jest pierwszym etapem oceny. Dopiero na etapie oceny merytorycznej będzie informacja o tym czy otrzymali państwo grant na realizację projektu.