Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

25.03.2015

Szanowni Państwo

Niniejszym, zamieszczam listę oceny formalnej wniosków złożonych w pierwszym konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" po uwzględnieniu odwołań od oceny formalnej.

Informuję, że napłynęło 15 odowłań od oceny formalnej. Komisja postanowiła przychylić się do argumentacji wnioskodawców w czterech przypadkach (wnioski o numwerach ID: 1206, 953, 968, 697). Pozostałe odwołania zostały odrzucone. Przyczyny odrzucenia zostaną wysłane listownie.

 

>>> lista wyników oceny formalnej w pdf po uwzględnieniu odwołań od oceny formalnej<<<