Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

02.04.2015

Niniejszym, zamieszczam listę oceny merytorycznej wniosków złożonych w drugim konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO".

>>>lista wyników oceny merytorycznej w pdf<<<

Lista obejmuje wszystkie złożone wnioski wraz z:

- oceną formalną,

- oceną merytoryczną,

- decyzją o przyznaniu dotacji w pełnej kwocie "Dofinansowany - budżet zaakceptowany",

- decyzją o przyznaniu dotacji w niepełnej kwocie "Dofinansowany - budżet do negocjacji" - w takim przypadku do 15 kwietnia uzgodnimy z Państwem zaproponowane przez ekspertów zmiany w budżetach. Prosimy cierpliwie czekać, skontaktujemy się z państwem po Świętach (prosimy sprawdzać maila podanego we wniosku),

- dezycją o nieprzynaniu dodacji "Niedofinansowany".

W przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków regulaminowych przez wnioskodawcę zakwalifikowanego do dofinansowania, środki przechodzą na kolejne projekty według listy rankingowej. Jeżeli wnioski mają taką samą ilość punktów, o kolejności na liście decyduje data złożenia wniosku.

Wszelkie zapytania odnośnie kart oceny wniosków należy kierować do końca kwietnia 2015 roku na adres e-mail flzb@lbl.pl (w mailu prosimy o podanie id projektu).

Wnioskodawcom których wniosek został odrzucony formalnie na ocenie merytorycznej mogą składać pisemne odwołania. Odwołania należy wysłać wyłącznie pocztą lub osobiście w terminie do 7 dni od daty publikacji listy tj. do 9 kwietnia 2015r. (liczy się data wpływu).

Informacje na temat negocjacji budżetu, podpisania umowy i przekazania grantu zostaną przekazane mailowo do 15 kwietnia 2015r.

Serdecznie dziękujemy za złożenie wszystkich wniosków. Niestety ze względu na ograniczony budżet mogliśmy dofinansować 112 najwyżej ocenionych wniosków. Ogłoszenie kolejnego konkursu grantowego w ramach projektu planujemy w lutym 2016 roku. Pula na granty w przyszłym roku wyniesie min. 476.200 zł.

Ocena merytoryczna dotycząca ilości przyznanych punktów, jest oceną ostateczną i nie ma możliwości odwołania się od tej oceny.

Wykres pokazujący ilość grantów w podzialne na poszczególne powiaty woj. lubelskiego.