Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

15.03.2016

Szanowni Państwo

Niniejszym, zamieszczam listę oceny formalnej wniosków złożonych w trzecim konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO"

>>> lista wyników oceny formalnej w pdf <<<  (proszę kliknąć na napis i pobrać listę)

 

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 371 wniosków. Na ocenie formalnej odrzucono 108 wniosków.

 

Od oceny formalnej mogą się Państwo odwołać wyłącznie pisemnie w terminie do 7 dni od daty publikacji oceny formalnej tj. do 22 marca 2016r (liczy się data wpływu do Fundacji FLZB). Odwołania powinny zawierać dane projektu którego dotyczą (nazwa wnioskodawcy, tytuł oraz ID) oraz merytoryczne argumenty. Odwołania (podpisane przez wnioskodawcę i realizatora) należy wysyłać na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj

Informuję, że ocena formalna jest pierwszym etapem oceny. Dopiero na etapie oceny merytorycznej będzie informacja o tym czy otrzymali państwo grant na realizację projektu.