Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

23.02.2017

Szanowni Państwo

Już niebawem ogłosimy konkurs grantowy w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2. Nabór projektów wstępnie planujemy od 1 do 30 kwietnia br.

W każdym powiecie chcemy znaleźć jedną osobę która chciała by z nami współpracować jako Lokalny Animator czyli:

 

  1. osoba która będzie chętna pomóc innym ze swojego powiatu w przygotowaniu wniosku do konkursu.
  2. w odróżnieniu od poprzedniej edycji lokalny animator będzie pomagał jedynie w niewielkim zakresie (w miarę swoich możliwości i czasu) cały ciężar doradztwa indywidualnego będzie spoczywał na Animatorach Subregionalnych którzy będą obsługiwali po kilka powiatów.

 

Plusy bycia Animatorem:

  1. Animator Lokalny będzie miał możliwość rekomendowania wniosków/wnioskodawców ze swojego powiatu co będzie miało wpływ na ocenę merytoryczną danego projektu (informacja będzie dołączana dla oceniających).
  2. Animator będzie działał na podstawie umowy wolontariackiej z pokryciem kosztów przejazdów na kwotę 200zł każdy.
  3. Animator 15 marca (godzina do ustalenia) weźmie udział w poszerzonym i szczegółowym szkoleniu w Biłgoraju z zakresu regulaminu i pisania wniosków w konkursie.

 

Swoją kandydaturę dla powiatów z południa województwa tzn powiaty: chełmski (ziemski i grodzki), krasnostawski i świdnicki, opolski, kraśnicki janowski i biłgorajski, zamojski (ziemski i grodzki), hrubieszowski i tomaszowski - należy wysłać na maila flzb@lbl.pl (proszę napisać kilka słów o sobie, kontakt oraz powiat w który chcą państwo działać) do 5 marca 2017 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy po jednej osobie dla każdego powiatu. W szczególności szukamy osób związanych z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi oraz z samorządami.

 

Dla pozostałych powiatów nabór prowadzi drugi operator – kontakt:  biuro@flop.lublin.pl.