Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

08.04.2017

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają nabór na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w konkursach grantowych w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2" dofinansowanego ze środków Funduszy Inicjatyw Lokalnych.

Eksperci są powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów grantowych zgodnie z Regulaminem Konkursowym. Do zadań eksperta należy ocena punktowa wniosku zgodnie z kartą oceny oraz sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny w terminie wskazanym przez Fundację FLZB.

Podstawowe wymagania jakie będą brane pod uwagę przy wyborze ekspertów to:
- doświadczenie w ocenie podobnych projektów (mikrograntów),
- wiedza z zakresu funkcjonowania NGO w woj. lubelskim,
- doświadczenie w pracy z młodymi organizacjami pozarządowymi,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- znajmość generatora wniosków,
- znajomość regulaminu konkursu grantowego oraz regulaminu FIO,
- komunikatywność, rzetelność, skrupulatność, kreatywność, dyspozycyjność,
- preferowane są osoby spoza województwa lubelskiego!

Zgłoszenia należy dokonywać przez wysłanie CV kandydata na adres flzb@lbl.pl do dnia 8 maja 2017 r.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu, harmonogramu i zadań eksperta należy kierować do biura projektu:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. T. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
e-mai: flzb@lbl.pl