Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

15.05.2017

Szanowni Państwo

Niniejszym, zamieszczam listę oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2"

>>> lista wyników oceny formalnej w pdf - ocena POZYTYWNA <<<  (proszę kliknąć na napis i pobrać listę)

>>> lista wyników oceny formalnej w pdf - ocena NEGATYWNA z możliwością odwołania czyli poprawy/uzupełnień <<<  (proszę kliknąć na napis i pobrać listę)

>>> lista wyników oceny formalnej w pdf - ocena NEGATYWNA bez możliwości odwołania <<<  (proszę kliknąć na napis i pobrać listę)

Złożono 322 wnioski z czego 219 zakwalifikowano do oceny merytorycznej. Na ocenie formalnej odrzucono 103 wnioski z czego aż 75 może poprawić lub zmienić wskazany przez ekspertó błąd.

 

Od oceny formalnej mogą się Państwo odwołać (czyli wnieść poprawki/uzupełnienia) wyłącznie mailowo  (nie poprawiamy wniosków w generatorze!) na adres flzb@lbl.pl w terminie do 7 dni od daty publikacji oceny formalnej tj. do 22 maja 2017r. (do godziny 12.00). Odwołania powinny zawierać następujące dane projektu:

Tytuł maila: Odwołanie od oceny formalnej projektu ID projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2
Treść maila: Nazwa wnioskodawcy, tytuł oraz ID projektu.
Składamy odwołanie od oceny formalnej projektu ID projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2.
Następnie w treści podajemy wyjaśnienia, uzupełnienia barkujące informacje itd. w opowiedzi na informację podaną na liście oceny formalnej. Można również załączać poprawiony budżet lub inne załączniki którę są niezbędne do poprawienia wniosku.

Informuję, że ocena formalna jest pierwszym etapem oceny. Dopiero na etapie oceny merytorycznej będzie informacja o tym czy otrzymali państwo grant na realizację projektu.

Pytania odnośnie oceny należy wysyłać wyłącznie mailowo!!! Jest to podyktowane kierowaniem pytań do odpowiednich ekspertów którzy oceniali dany wniosek.