Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

08.10.2018

W dniu 4 października 2018 r. podczas uroczystej „Gali III Sektora”, odbywającej się w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018, Pan Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Pani Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego wyróżnili Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 5 października 2018 r.przedstawiciele Fundacji FLZB Pani Prezes Irena Gadaj oraz Maciej Mulawa (Koordynator FIO LL) przeprowadzili warsztaty z zakresu nowych pomysłów do programu FIO Lubelskie Lokalnie. Uczestnicy zgodnie wyrazili opinię, że śwrodki programi FIO Lubelskie Lokalnie są ważne dla rozwoju III sktora w woj. lubelskim i dobrze spełniaja swój cel. Został również podjęty temat aby czynić wytężone działania aby w przyszłości realizować podobny konkurs regrantingowy ze środków wojewódzkich. Uczestnicy zgłaszali i argumentowali swoje propozycje do przyszłorocznego konkursu FIO LL. PREZENTACJA ZE SZKOLENIA DO POBRANIA.