Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

08.02.2019
W ramach projektu oferujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów animacyjnych dla młodych organizacji lub grup nieformalnych z powiatów: kraśnickiego, opolskiego, ryckiego lub parczewskiego.
 
W programie przewidujemy:
- diagnoza problemów,
- myślenie projektowe,
- poszukiwanie, identyfikacja i budowanie dobra wspólnego,
- budowanie partnerstwa,
planowanie rozwoju i źródeł finansowania działalności organizacji.
 
Warsztaty prowadzi Irena Gadaj Animato Dobra Wspólnego PAFW.
 
Warsztaty możemy zorganizować w zależności od potrzeb w siedzibie Państwa organizacji lub innym miejscu. Termin do uzgodnienia w okresie od 9.02.2019r. do 30.09.2019r.
 
Prowadzimy nabór ciągły, chęć skorzystania należy dokonać przez wysłanie na adres mailowy flzb@lbl.pl prośby o zorganizowanie warsztatu z podaniem: nazwy organizacji lub grupy nieformalnej, terminu i miejsca oraz krótkie uzasadnienie potrzeby takiego warsztatu.