Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

07.02.2020

Konkurs grantowy Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 w 2020r.

Planujemy następujący harmonogram na 2020 r.:

  • Nabór animatorów do 21 lutego 2020r. (szczegóły poniżej), szkolenia animatorów 24-29 luty 2020r.
  • od 1 do 31 marca 2020r. - nabór wniosków, animacja i szkolenia.
  • Kwiecień 2020 r.- ocena i podpisanie umów.
  • 1 maj – 30 września 2020r. - realizacja mikrograntów

W każdym powiecie chcemy znaleźć jedną osobę która chciała by z nami współpracować jako Lokalny Animator (pierwszeństwo mają osoby które były Animatorami w poprzednich edycjach konkursu) czyli:

  1. osoba która będzie chętna pomóc innym ze swojego powiatu w przygotowaniu wniosku do konkursu.
  2.  animator będzie pomagał woluntarystycznie zespołowi projektowamu w animacji, doradztwie i promocji konkursu w miarę swoich możliwości i czasu.

Plusy bycia Animatorem:

  1. Animator Lokalny będzie miał do rozdysponowania pulę 10 pkt dla wniosków rekomendowanych przez niego.
  2. Animator będzie miał wpływ na regulamin i dokumentację konkursową.
  3. Animator weźmie udział w poszerzonym i szczegółowym szkoleniu z zakresu regulaminu i pisania wniosków w konkursie (powiaty południowe - szkolenie w Biłgoraju a powiaty północne szkolenie w Lublinie)

Swoją kandydaturę dla powiatów z południa województwa tzn powiaty:tj: opolski, kraśnicki janowski, hrubieszowski, tomaszowski i biłgorajski, chełmski (ziemski i grodzki), zamojski (ziemski i grodzki), krasnostawski i świdnicki należy wysłać na maila Fundacji FLZB  flzb@lbl.pl
Dla pozostałych powiatów nabór prowadzi drugi operator FLOP – kontakt:  emflop1@gmail.com.
(proszę napisać kilka słów o sobie, kontakt oraz powiat w który chcą państwo działać) do 21 lutego 2020 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy po jednej osobie dla każdego powiatu. W szczególności szukamy osób związanych z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi oraz z samorządami.

„Sfinansowano  przez  Narodowy  Instytut  Wolności  ze  środków  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.”