Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

26.02.2020
W ramach projektu oferujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów animacyjnych dla młodych organizacji lub grup nieformalnych z powiatów grodzkich: Zamość, Chełm i Biała Podlaska.
Sugerujemy aby w ramach warsztatu wzięła udział grupa kilku - kilkunastu osób z jednej lub kilku oragnizacji. W ramach warsztatu będzie można przygotować wniosek do konkursu, ale również w programie przewidujemy następujące moduły:
- diagnoza problemów,
- myślenie projektowe,
- poszukiwanie, identyfikacja i budowanie dobra wspólnego,
- budowanie partnerstwa,
- planowanie rozwoju i źródeł finansowania działalności organizacji.
Warsztaty prowadzi Irena Gadaj Animator Dobra Wspólnego PAFW.
 
Warsztaty możemy zorganizować w zależności od potrzeb w siedzibie Państwa organizacji lub innym miejscu. Termin do uzgodnienia w okresie od 01.03.2020r. do 30.09.2020r.
 
Prowadzimy nabór ciągły, chęć skorzystania należy dokonać przez wysłanie na adres mailowy ANIMATORA: irena@lbl.pl  lub do biura projektu flzb@lbl.pl prośby o zorganizowanie warsztatu z podaniem: nazwy organizacji lub grupy nieformalnej, terminu i miejsca oraz krótkie uzasadnienie potrzeby takiego warsztatu.
 
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z animatorem.
Irena Gadaj - tel.: 510 733 001; irena@lbl.pl