Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

30.04.2020

Niniejszym, zamieszczam listę oceny merytorycznej z informacją o dofinansowaniu projektów złożonych w konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" w 2020 roku. Dofinansowanie otrzymało 66 projektów na łączną sumę 300.628 zł.

>>>lista oceny merytorycznej wraz z informacją o dofinansowaniu pdf<<<

Lista zawiera inormacje o punktacji przyznanej przez ekspertów (włączając punkty dodatkowe), kwocie wnioskowanej i kwotę dofinansowania (jeżeli projekt otrzymał dotację). Lista zawiera również ocenę formalną wniosków przeznaczonych do dofinansowania i z listy rezerwowej.

Projekty które otrzymały dotację niebawem będą mailowo o tym poinformowane i poproszone o przygotowanie danych do umowy i kolejnych krokach współpracy. W przypadku gdy ocena formalna "wymaga wyjaśnień" wnioskodawcy którzy otrzymali dotację będą poproszeni zgodnie ze szczegółową oceną formalną o konkretne uzupełnienia, zmiany, oświadczenia lub wyjaśnienia dotyczące ich wniosku. Prosimy sprawdzać maila podanego we wniosku i na nie odpowiadać. W przypadku braku kompletu danych w terminie do 7 dni roboczych od wysłania maila z prośbą, dotacja przechodzi na kolejną organizację z listy projektów niedofinansowanych.

Przyznana wysokość dotacji nie podlega negocjacjom. Jeżeli Państwo nie przyjmą zaproponowanej dotacji, kwota dofiansowania przechodzi na kolejną organizację z listy projektów niedofinansowanych. Sugestie co do obcięć w budżetach otrzymają Państwo mailowo. Wnioskodawca nie ma obowiazku pokrywania obciętej kwoty dotacji z innych źródeł, może poprostu zrezygnować z tego kosztu.

Jeżeli w trakcie podpisywania umowy okaże się, że wniosek nie spełni wszystkich kryteriów formalnych lub nie uzupełni wymaganych danych, kwota dofiansowania przechodzi na kolejną organizację z listy projektów niedofinansowanych.

Prośby o przedstawienie szczegółowej punktacji z kart oceny oraz ewentualne komentarze ekspertów prosimy kierować wyłącznie na maila flzb@lbl.pl. Prośby prosimy kierować wyłącznie z maila na który został złożony dany wniosek w terminie do końca czerwca 2020r.