Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

23.06.2020
W ramach projektu oferujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów animacyjnych "ANIMACJA PROJEKTÓW i INICJATYW LOKALNYCH" dla młodych organizacji lub grup nieformalnych planujących uczestnictwo lub uczestniczący w programie grantowym Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO w pierwszej kolejności z powiatów grodzkich: Zamość, Chełm i Biała Podlaska.
 
Sugerujemy aby w ramach warsztatu wzięła udział grupa kilku - kilkunastu osób z jednej lub kilku oragnizacji. W ramach warsztatu będzie można przygotować wniosek do konkursu, ale również przewidujemy następujące moduły:
  1. Wprowadzenie do tematu warsztatów
  2. Animacja metodą budowania dobra wspólnego
  3. Diagnozowanie problemów
  4. Myślenie projektowe
  5. Poszukiwanie, identyfikacja i budowanie „dobra wspólnego”
  6. Budowanie partnerstwa
  7. Pisanie wniosku. Dyskusja, konsultowanie pomysłów i propozycji na małe projekty, możliwe do dofinansowania w ramach konkursu LL m FIO 4. Inne sposoby i źródła finansowania działalności młodych organizacji i Grup Nieformalnych.
  8. Podsumowanie – co można jeszcze zrobić, by zwiększyć skuteczność młodych ngo i grup nieformalnych w procesie pozyskiwania grantów na działalność?  

Cel warsztatów to zwiększenie skuteczności młodych organizacji i grup nieformalnych z wybranych powiatów województwa lubelskiego w procesie pozyskiwania środków w programie grantowym LL m FIO i innych konkursach.

Warsztaty prowadzi Irena Gadaj Animator Dobra Wspólnego PAFW.
 
Termin do uzgodnienia w okresie od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.
 
Prowadzimy nabór ciągły, chęć skorzystania należy dokonać przez wysłanie na adres mailowy ANIMATORA: irena@lbl.pl prośby o zorganizowanie warsztatu z podaniem: nazwy organizacji lub grupy nieformalnej, terminu i miejsca oraz krótkie uzasadnienie potrzeby takiego warsztatu.
 
Zapewniamy trenera, materiały i skromny poczęstunek.

Proponowany program warsztatów może ulec zmianie na życzenie Organizacji i Grup Nieformalnych, które wezmą udziałw spotkaniu.

Zgłoszenia tematów do dokładniejszego omówienia w trakcie warsztatów oraz zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach proszę dokonywać bezpośrednio do trenera Ireny Gadaj:

 

Trener prowadzący warsztaty – Irena Gadaj – Animator Dobra Wspólnego PAFW, ekspert i trener z zakresu współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i kierownik Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014-2020).

Autorka i koordynatorka wielu projektów partnerskich z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego, prezes BARR SA (1994-2017). Współpracowała z Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie (doradca i trener w programie szkoleniowym dla doradców finansowych ES), Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (doradca i trener w zakresie współpracy finansowej jst i op), Fundacją Batorego (doradca i trener w zakresie obsługi programów małych grantów i programów stypendialnych), Akademią Rozwoju Filantropii i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (Animator Dobra Wspólnego, ekspert, trener, doradca w zakresie zarządzania op, współpracy jst i op, animacji społecznej i partnerstw lokalnych).

Fundacja FL Ziemi Biłgorajskiej w 2017 roku otrzymała nominację do Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.