Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

08.06.2020

Ogłaszamy konkurs na najlepiej opowiedziane projekty w ramach Konkursu Grantowego w ramach Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4.

Konkurs ma  na  celu  zachęcenie  grantobiorców do   poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i  promowania  inicjatyw  wspieranych  w ramach Programu. Opowiadanie o podejmowanych przedsięwzięciach może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs  służy  wyłonieniu,  nagrodzeniu  i  promowaniu  najlepszych  przykładów twórczego pokazywania projektów Programu.

Adresaci Konkursu i forma prac

1.Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców, którzy otrzymali dotację w konkursie grantowym FIO Lubelskie Lokalnie 4 w roku 2020.

2. Grantobiorca oceniany jest na podstawie raportu projektowego, monitoringu oraz współpracy z opiekunem projektu. Grantobiorca nie składa żadnych oddzielnych wniosków.

Etapy konkursu

- Czerwiec 2020 r. – ogłoszenie konkursu

- Październik – Listopad 2020r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Komisja dokona oceny na podstawie poniższych kryteriów:

  • Zrealizowane działania w odniesieniu do wniosku projektowego
  • Osiągnięcie wskaźników założonych we wniosku lub nowych nieplanowanych
  • Współpraca z opiekunem wniosku
  • Bieżąca promocja projektu
  • Reagowanie na ryzyka projektowe

Więcej w załączonym REGULAMINIE KONKURSOWYM