Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

29.06.2021

Konkurs grantowy Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 w 2021r. - harmonogram:

  • Nabór animatorów do 2 lipca 2021r. (szczegóły poniżej), szkolenie dla animatorów 5 lipca 2021r. (Biłgoraj - siedziba Fundacji FLZB)
  • od 5 do 25 lipca 2021r. - nabór wniosków, animacja i szkolenia.
  • od 25 do 31 lipca 2021r. - ocena i podpisanie umów.
  • 1 sierpnia – 31 października 2021r. - realizacja mikrograntów

W każdym powiecie zachodniej części woj. lubelskiego chcemy znaleźć jedną osobę która chciała by z nami współpracować jako Lokalny Animator (pierwszeństwo mają osoby które były Animatorami w poprzednich edycjach konkursu) czyli:

  1. osoba która będzie chętna pomóc innym ze swojego powiatu w przygotowaniu wniosku do konkursu.
  2.  animator będzie pomagał woluntarystycznie zespołowi projektowamu w animacji, doradztwie i promocji konkursu w miarę swoich możliwości i czasu.

Plusy bycia Animatorem:

  1. Animator Lokalny będzie miał do rozdysponowania pulę 10 pkt dla wniosków rekomendowanych przez niego.
  2. Animator będzie miał wpływ na dokumentację konkursową.
  3. Animator weźmie udział w poszerzonym i szczegółowym szkoleniu z zakresu regulaminu i pisania wniosków w konkursie (powiaty południowe - szkolenie w Biłgoraju a powiaty północne szkolenie w Lublinie)

Swoją kandydaturę dla powiatów lubelski (ziemski), świdnicki, opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski (w tym gmina Zwierzyniec) należy wysłać na maila Fundacji FLZB  flzb@lbl.pl
Dla powiatów łukowski, radzyński, rycki, lubartowski, puławski, lubelski (grodzki). nabór prowadzi drugi operator FLOP – kontakt:  emflop1@gmail.com.
(proszę napisać kilka słów o sobie, kontakt oraz powiat w który chcą państwo działać) do 5 lipca 2021 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy po jednej osobie dla każdego powiatu. W szczególności szukamy osób związanych z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi oraz z samorządami.

„Sfinansowano  przez  Narodowy  Instytut  Wolności  ze  środków  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.”