Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

19.09.2021

Obecnie Fundacja prowadzi indywidulane doradztwo oraz szkolenia dla lokalnych NGO i Wolontariuszy. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje i wsparcie oferowane w ramach ni niejszego projektu!!!

Celem głównym projektu jest rozwój instytucjonalny przez zakup lokalu na siedzibę naszej Fundacji oraz rozwój zaangażowania w sprawy publiczne przez powołanie do działalności Centrum Rozwoju Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych.

W ramach projketu powstało „Centrum Wsparcia Organizacji”. Koordynatorem Centrum jest Maciej Mulawa. Celem centrum jest kompleksowe wparcie beneficjentów konkursów grantowych z naszego regionu. Centrum informuje beneficjentów o tym gdzie i kiedy szukać środków na działania oraz jak po nie sięgać. Skupia specjalistów którzy pomogą założyć organizację i zrealizować ich pierwsze projekty, nawiązać partnerstwa itd. Pomoc  obejmuje najważniejsze kwestie wsparcia działań misyjnych ngo w tym również kwestie prawne i księgowe.

Dlatego SERDECZNIE SAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!!!

 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.