Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

19.08.2014

Szanowni Państwo.

W systemie zostało zarejestrowanych 672 wnioski, z czego złożonych zostało 603. Złożone wnioski zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej którą dokonuje niezależna grupa ekspertów.

Nie wcześniej niż 21 sierpnia planujemy opublikować listę wniosków ocenionych formalnie a przed końcem miesiąca listę wniosków do dofinansowania.

Informujemy, że najwięcej wniosków wpłynęło z miasta Lublin i powiatu lubelskiego (razem 118 wniosków) oraz powiatu biłgorajskiego (68 wniosków). Natomiast najmniej wniosków wpłynęło z powiatu ryckiego (9 wniosków) i puławskiego (10 wniosków).

więcej »
11.08.2014

1. Konstrukcja budżetu:
- nie wpisywanie kwot z dotacji,
- zakładanie środków na księgową w przypadku gdy grupa nieformalna składa bezpośrednio przez Operatora (Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej),
- nie konsultowanie budżetu z Fundacją FLZB, w przypadku gdy grupa nieformalna wniosek składa bezpośrednio na Operatora.

więcej »
11.08.2014

1. Dlaczego nie mogą zapisać wniosku tymczasowo?

Należy uważnie wypełnić wszystkie wymagane pola wniosku. Jeżeli pominęliśmy wymagane pole po kliknięciu ZAPISZ formularz podkreśli na czerwono niewypełnione pole. Jeżeli wszystko zostało poprawnie napisane po kliknięciu ZAPISZ formularzy wyświetli informacje o zapisaniu i wysłaniu na maila hasła do logowania oraz pojawi na dole kolejny przycisk KONTYNUUJ.

 

więcej »
07.08.2014

1. Z niepokojem obserwujemy, że do konkursu wpływa zbyt duża ilość wniosków od grup nieformalnych wskazujących naszą Fundację FLZB jako wnioskodawcę (z pominięciem lokalnej organizacji) bez uzgadniania z nami budżetu. Bardzo prosimy, przed złożeniem takiego wniosku uzgodnić z nami budżet projektu oraz sposób wykorzystania zakupionego w ramach grantu sprzętu po realizacji projektu.

2.  W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych bardzo prosimy mocno wyakcentować w rezultatach projektu plany na przyszłość danej grupy. Chodzi nam o to czy grupa będzie się formalizować w tym roku (np. jako Stowarzyszenie), oraz na jakim jest to obecnie etapie (podpisane porozumienie, przygotowany wzór statutu, złożony lub przygotowany wpis do KRS itd.

więcej »