Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

19.09.2021

Obecnie Fundacja prowadzi indywidulane doradztwo oraz szkolenia dla lokalnych NGO i Wolontariuszy. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje i wsparcie oferowane w ramach ni niejszego projektu!!!

więcej »
31.08.2021
W ramach projektu oferujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów animacyjnych "ANIMACJA PROJEKTÓW i INICJATYW LOKALNYCH" dla młodych organizacji lub grup nieformalnych planujących uczestnictwo lub uczestniczący w programie grantowym Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5. Zachęcamy młode organizacji lub grupy nieformalne z zachodniej części woj. Lubelskiego do zgłaszania się.
 
Sugerujemy aby w ramach warsztatu wzięła udział grupa kilku - kilkunastu osób z jednej lub kilku oragnizacji. W ramach warsztatu będzie można przygotować wniosek do konkursu, ale również przewidujemy następujące moduły:
  1. Wprowadzenie do tematu warsztatów
  2. Animacja metodą budowania dobra wspólnego
  3. Diagnozowanie problemów
  4. Myślenie projektowe
  5. Poszukiwanie, identyfikacja i budowanie „dobra wspólnego”
  6. Budowanie partnerstwa
  7. Pisanie wniosku. Dyskusja, konsultowanie pomysłów i propozycji na małe projekty, możliwe do dofinansowania w ramach konkursu LL m FIO 5. Inne sposoby i źródła finansowania działalności młodych organizacji i Grup Nieformalnych.
  8. Podsumowanie – co można jeszcze zrobić, by zwiększyć skuteczność młodych ngo i grup nieformalnych w procesie pozyskiwania grantów na działalność?  

Cel warsztatów to zwiększenie skuteczności młodych organizacji i grup nieformalnych z powiatów zachodniej części województwa lubelskiego w procesie pozyskiwania środków w programie grantowym LL m FIO i innych konkursach.

Warsztaty prowadzi Irena Gadaj Animator Dobra Wspólnego PAFW.
więcej »
02.08.2021

Niniejszym, zamieszczam listę oceny merytorycznej z informacją o dofinansowaniu projektów złożonych w konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5" w 2021 roku. Dofinansowanie otrzymało 60 projektów na łączną sumę 323.000 zł.

więcej »
26.07.2021

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ramach konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5, wpłynęło 154 wniosków, na kwotę ponad 888 tyś. zł. W ramach konkursu 109 wniosków złożyły młode organizacje, a pozostałe grupy nieformalne.

Listę oceny wniosków jak i wniosków przeznaczonych do dofinansowania planujemy ogłosić pod koniec lipca 2021 roku.

więcej »