Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

Aktualności

23.06.2020
W ramach projektu oferujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów animacyjnych "ANIMACJA PROJEKTÓW i INICJATYW LOKALNYCH" dla młodych organizacji lub grup nieformalnych planujących uczestnictwo lub uczestniczący w programie grantowym Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO w pierwszej kolejności z powiatów grodzkich: Zamość, Chełm i Biała Podlaska.
 
Sugerujemy aby w ramach warsztatu wzięła udział grupa kilku - kilkunastu osób z jednej lub kilku oragnizacji. W ramach warsztatu będzie można przygotować wniosek do konkursu, ale również przewidujemy następujące moduły:
  1. Wprowadzenie do tematu warsztatów
  2. Animacja metodą budowania dobra wspólnego
  3. Diagnozowanie problemów
  4. Myślenie projektowe
  5. Poszukiwanie, identyfikacja i budowanie „dobra wspólnego”
  6. Budowanie partnerstwa
  7. Pisanie wniosku. Dyskusja, konsultowanie pomysłów i propozycji na małe projekty, możliwe do dofinansowania w ramach konkursu LL m FIO 4. Inne sposoby i źródła finansowania działalności młodych organizacji i Grup Nieformalnych.
  8. Podsumowanie – co można jeszcze zrobić, by zwiększyć skuteczność młodych ngo i grup nieformalnych w procesie pozyskiwania grantów na działalność?  

Cel warsztatów to zwiększenie skuteczności młodych organizacji i grup nieformalnych z wybranych powiatów województwa lubelskiego w procesie pozyskiwania środków w programie grantowym LL m FIO i innych konkursach.

Warsztaty prowadzi Irena Gadaj Animator Dobra Wspólnego PAFW.
 
więcej »
08.06.2020

Ogłaszamy konkurs na najlepiej opowiedziane projekty w ramach Konkursu Grantowego w ramach Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4.

więcej »
30.04.2020

Niniejszym, zamieszczam listę oceny merytorycznej z informacją o dofinansowaniu projektów złożonych w konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" w 2020 roku. Dofinansowanie otrzymało 66 projektów na łączną sumę 300.628 zł.

więcej »
08.04.2020

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w ramach konkursu grantowego Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 wpłynęło 305 wniosków na kwotę prawie 1,5 mln. zł z czego aż 183 wnioski złożyły młode organizacje.

Listę oceny wniosków jak i wniosków przeznaczonych do dofinansowania planujemy ogłosić pod koniec kwietnia 2020 roku.

więcej »